Kuidas saada õppides õnnelikuks?

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula pöördus 2017/18. õppeaasta avakonverentsi „Õppides õnnelikuks. Õnnelik õppides“ videoklipis haridusasutuste juhtide poole järgmiste sõnadega.

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula kõnelemas 2017/18. õppeaasta avakonverentsil

Kuidas saada õppides õnnelikuks? Goethe on öelnud, et elus on vaid üks õnn – armastada ja olla armastatud (Johann Wolfgang von Goethe). Järelikult on meile vaja õpetajaid, kes armastavad oma ainet ja lapsi. Iga direktori kohustus on täita oma kool või lasteaed oma tööd armastavate, pühendunud ja õnnelike inimestega, kes suudavad selle armastuse ja õnnega nakatada ka õpilasi.

Oluline on leida ka vastus küsimustele, miks õppida meie koolis ja miks õppida üht või teist ainet. Õpilasel, kellele mingi aine või õpetaja ei meeldi, tekib see küsimus kindlasti. Tüüpiline vastus on, et seda on elus vaja. Tegelikult ju kõike koolis õpitut elus vaja ei lähe. Seega tuleb leida teine vastus või õpetada teist moodi.

Hea haridusjuht! Küsi endalt, kas sa tõeliselt armastad lapsi ja seda, mida sa teed. Samuti küsi, miks sa seda tööd teed. Leia vastus, mis aitaks saada õppides õnnelikuks ning olla õnnelik õppides.

Mina arvan, et õnnelikuks on võimalik saada ainult armastades seda, mida teed ja õppides seda, mida armastad.

Õppides õnnelikuks, õnnelik õppides - head uut õppeaastat!

www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Oppides-onnelikuks,-onnelik-oppides-head-uut-oppeaastat