1.1

Tallinna Haridusamet

Tallinna Haridusamet (THA) juhib ja korraldab linna haridusvaldkonda. Haridusameti peamiseks kliendiks on laps ja õpilane, kelle heaolule lasteaias, koolis või huvikoolis on suunatud kogu ameti tegevus.

Ameti visioon on olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja. Oma missiooniks peab amet õppijale mõeldes parima, kaasaegse ja mitmekülgse õpikeskkonna arendamist.

THA põhiülesanded on lühidalt järgmised: 1) haridusteenuse osutamine Tallinnas; 2) Tallinna hariduspoliitika kujundamine; 3) õpikeskkonna arendamine ning edukaks õppe- ja kasvatustegevuseks vajalike tingimuste loomine; 4) õpilaste, vanemate ja haridusasutuste nõustamine; 5) haridusasutuste rahastamise korraldamine.

Haridusameti haldusalas oli 2017/18. õppeaastal kokku 196 munitsipaalharidusasutust, sealhulgas: 126 koolieelset lasteasutust (5 lastesõime, 121 lasteaeda, lasteaiarühmad on ka Tallinna Laagna Lasteaias-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis); 57 üldhariduskooli (1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 43 gümnaasiumi, 2 täiskasvanute gümnaasiumi); 10 huvikooli; 1 kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool); Tallinna Õppenõustamiskeskus; Tallinna Õpetajate Maja.

Amet on jaotatud kuueks eri ülesannetega struktuuriüksuseks, kus on kokku 62 teenistuskohta (joonis 1).

Joonis 1.

Tallinna Haridusameti struktuur (seisuga 31. august 2018)

 • Tallinna Haridusameti juhataja:
  Andres Pajula (alates 2003)

 • Üldosakond:
  Rainer Rannala (juhataja), Kairi Tooming (jurist), Svetlana Kadel-Gleeson (jurist), Leini Jürisaar (peaspetsialist), Kätlin Kalde (IT vanemspetsialist), Katrin Proomet (vanemspetsialist).

 • Hariduskorralduse osakond:
  Marika Pettai (osakonna juhataja), Marika Kallas (juhtivspetsialist), Viivi Lokk (juhtivspetsialist), Andres Vakra (juhtivspetsialist), Raile Luunja (vanemspetsialist), Urve Raudsepp-Alt (peaspetsialist), Egle Vospert (vanemspetsialist), Piret Lind (vanemspetsialist), Anne Targem (vanemspetsialist), Merike Kivimäe (peaspetsialist), Madis Annus (peaspetsialist), Reet Nõmmoja (vanemspetsialist), Katrin Parve (vanemspetsialist).

 • Eelarveosakond:
  Nele Matsutsa (juhataja); eelarve peaspetsialistid: Svetlana Sheng, Margit Vahtra, Mari-Liis Luks, Kristiine Murd, Ruth Kallo, Heli Tosin-Liddell, Kairi Pärl; vanemspetsialistid: Ülle Nestor, Ljudmilla Mironova, Teele Piirits.

 • Haldusosakond:
  Anti Sirkel (juhataja), Andrus Parm (juhtivspetsialist), Elis Lehtpuu (juhtivspetsialist), Maire Vaske (juhtivspetsialist), Peeter Raudnagel (peaspetsialist), Toomas Palm (peaspetsialist), Mairold Leht (peaspetsialist), Kalju Orav (vanemspetsialist).

 • Personali- ja dokumendihalduse osakond:
  Tiina Mõrd (juhataja), Kadi Pilv (juhtivspetsialist), Eva-Maria Koort (juhtivspetsialist), Tiina Vainrauh (juhtivspetsialist), Reili Silm (juhtivspetsialist), Leila Pever (vanemspetsialist), Kaisu Kuris (spetsialist), Riina Svarpstinš (personaliarvestaja), Ilona Umal (personaliarvestaja), Galina Misjutina (personaliarvestaja), Natalja Gontšarova (personali- arvestaja), Ljudmilla Sedaja (personaliarvestaja), Eda Polusk (personaliarvestaja), Inge Kukk (personaliarvestaja), Laine Marjamägi (personaliarvestaja), Riina Viidas (personaliarvestaja), Piret Parbus (personaliarvestaja).

 • Sisekontrolli sektor:
  Riina Käos (sisekontrolli juhtivspetsialist), Neeme Mozolev (sisekontrolli peaspetsialist).

Haridusameti meeskond lähtub oma töös viiest põhiväärtusest, milleks on: kompetentsus (teeme parimaid otsuseid), usaldusväärsus (oleme asjatundlikud ja ausad), sihikindlus (tegutseme ühiste eesmärkide saavutamiseks), koostöö (töötame üheskoos ja avatult) ning hoolivus (märkame ja aitame).

Reili Silm,THA personali- ja dokumendihalduse osakonna juhtivspetsialist

Leini Jürisaar,THA kommunikatsiooni peaspetsialist