1.2.2.2

Haridustöötajate palgad

Tallinna Haridusamet arvestab kuupalka keskmiselt 11 000 töötajale, sh õpetajad. Tööjõukulu haridusameti haldusalas oli 2018. aastal ligi 1,3 miljonit eurot (129 295 927).

Haridustöötajate tööd tasustatakse riigi- ja linnaeelarvest.

  • Riigieelarvest finantseeritakse klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu.

  • Linnaeelarvest saavad palka üldhariduskoolide ringi- ja pikapäevarühmade õpetajad, tugispetsialistid, muu tugipersonal jt, samuti lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid, lasteaedade tugipersonal ning huvikoolide õpetajad ja tugipersonal.

Tallinnas on juba aastatepikkune tava, et kui jaanuarist tõuseb riigieelarvest palka saava pedagoogi töötasu, siis septembrist tõuseb see ka linnaeelarvest palka saaval haridustöötajal.

Riigieelarvest finantseeritakse klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpi- abirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu. Linnaeelarvest saavad palka üldhariduskoolide ringi- ja pikapäevarühmade õpetajad, tugispetsialistid, muu tugipersonal jt, samuti lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid ja lasteaedade tugipersonal ning huvikoolide õpetajad ja tugipersonal.

Joonis 7.

Tallinna haridusvaldkonna eelarve proportsioonid: eraldised riigi- ja linnaeelarvest ning jaotumine alushariduse, põhi- ja keskhariduse ning huvihariduse valdkondade vahel

1. septembrist 2017 tõstis linn koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäära 958 eurolt 1050 euroni kuus. Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär tõusis 510 eurolt 560 euroni kuus. Lasteaia- ja kooliõpetajate palkade võrdsustamiseks ja õpetaja abide palgatõusuks eraldati linnaeelarve reservfondist – lisaks palgatõusuks juba kavandatud vahenditele – veel 820 000 eurot.

Jaanuaris 2018 tõusis koolis töötavate pedagoogide (sh klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja, kutseõpetaja, üldhariduskooli pedagoog) palga alammäär 9,5% ehk seniselt 1050 eurolt 1150 euroni.

Joonis 9.

Lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palgadünaamika aastatel 2012–2018.

Jaanuaris 2018 tõusis koolis töötavate pedagoogide (sh klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja, kutseõpetaja, üldhariduskooli pedagoog) palga alammäär 9,5% ehk seniselt 1050 eurolt 1150 euroni.

Koolijuhtide palk tõusis samal ajal keskmiselt 9%. Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus lähtub õpilaste arvust: kuni 350 õpilasega 1675 eurot; 351–700 õpilast 1860 eurot; 701–900 õpilast 2045 eurot; üle 900 õpilase 2230 eurot. Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku põhikooli, Laagna lasteaia-põhikooli, Tondi põhikooli, Lasnamäe põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1860 eurot kuus. Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 2230 eurot kuus.

Palgaläbirääkimistel osalesid Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula, hariduskorralduse osakonna juhata ja Marika Pettai, eelarve osakonna juhataja Nele Matsutsa, Tallinna alusharidusjuhtide ühenduse esindaja Silvi Suur, Tallinna koolijuhtide ühenduse esindaja Raino Liblik, Tallinna koolmeistrite nõukoja esindaja Imbi Viisma, Tallinna õpetajate ametiühingu esimees Annemai Annijerv ja EHLi juhatuse liige Karin Klemmer.

Lasteaia ning huvikoolide juhtide, pedagoogide ja õpetajate abide palgaläbirääkimised veel jätkusid, neid palkasid korrigeeritakse septembris 2018.

Esmakordselt võrdsustas Tallinn lasteaiaõpetaja palga kooliõpetaja palgaga 2006. aastal ja nii on see järjepidevalt olnud juba kaksteist aastat (2006–2018). Tosina aasta eest oli pedagoogi palk 7000 krooni ehk 447 eurot, praeguseks on see 700 euro võrra tõusnud (joonis 12). Töötasu on kasvanud ka teistel linna palgal olevatel haridustöötajatel.

Personaliarvestusega tegeleb haridusameti personali- ja dokumendihalduse osakonnas 11 personaliarvestajat, st et iga teenistuja arvestab igas kuus palka keskmiselt 1000 töötajale.

Nele Matsutsa, THA eelarve osakonna juhataja

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist