1.3.1

Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus

Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ) eesmärgiks on koondada lasteaedade direktoreid ühiseks tegevuseks, osaleda hariduselu korraldamisel ja haridusalaste dokumentide ettevalmistamisel ning korraldada juhtidele koolitusi professionaalsete oskuste arendamiseks.

Seitsemeliikmelisse juhatusse kuulub üks esindaja igast piirkonnast: Silvi Suur (juhatuse esimees Tallinna Lasteaed Pääsusilm, Haabersti), Irja Keiv (Tallinna Kannikese Lasteaed, Kristiine), Alvina Maasik (Tallinna Arbu Lasteaed, Lasnamäe ja Pirita), Katrin Rasina (Tallinna Kiikhobu Lasteaed, Mustamäe), Tiiu Jõeväli (Tallinna Lasteaed Nõmmekannike, Nõmme), Riina Läll (Tallinna Kelmiküla Lasteaed, Põhja-Tallinn) ja Triin Andreas (Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, Kesklinn).

TAHJÜ on korraldanud lasteasutuse direktorite piirkonna nõupidamisi ja ümarlaudu parimate kogemuste vahetamiseks. TAHJÜ juhatus on osalenud koolieelse lasteasutuse pedagoogide palgaläbirääkimisel. Juhatuse liikmed on osalenud ka komisjonide töös: Tallinna munitsipaallasteasutuste arengukavade läbivaatamise komisjon, „Eestimaa õpib ja tänab“ tunnustamiskomisjon, Tallinna koolieelsete lasteasutuste direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatav komisjon jt.

2017. aasta augustis allkirjastati uuendatud kollektiivleping Tallinna Haridusameti ja Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse vahel.

TAHJÜ osales heategevusprogrammis „Märka ja aita!“, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi. TAHJÜ eestvedamisel korraldati koostöös Tallinna Haridusametiga Tallinna Kanutiaia Huvikoolis ülelinnaline heategevuslik „Päkapiku pühapäev“ (3. detsembril 2017).

Koostöös haridusametiga korraldati ka lasteasutuse juhtide kevadkonverents „Digipädevuste arendamine“ (6.-8. juunil 2018). Konverentsil tutvuti tehnoloogia võimaluste kasutamisega igapäevatöös ning toimusid praktilised töötoad, kus õpiti kasutama ühistööd ja tegevusi hõlbustavaid digivahendeid.

Aastal 2017 eraldas linn toidusoodustusteks 87 200 eurot keskmiselt 374 lapsele ühes kuus. Alates 1. septembrist 2017 katab linn linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses Tallinnas elava (alus: Eesti rahvastikuregister) ja munitsipaallasteaias käiva lapse toidukulu. See tähendab sisuliselt, et Tallinna lastele on lasteaiatoit tasuta. Seetõttu kulus linnal toidusoodustuseks ühes kuus vaid 300 eurot (seisuga märts 2018).

Põhikooliõpilased on saanud linna toel tasuta koolilõunat juba aastaid, 1. septembrist 2017 katab linn täies ulatuses ka gümnasistide koolilõuna kulu. Tallinnas on koolilõuna maksumuseks 1,34 eurot päevas, millest riigi osa moodustab 0,78 eurot ja linna osa 0,56 eurot. 2017. aastal kattis linn 33 397 põhikooliõpilase ja 7027 gümnaasiumiõpilase koolilõuna kulu. 2017. aasta eelarvesse oli selleks planeeritud 3 568 085 eurot.

2018. aastaks on koolilõuna kuluks planeeritud ligi 10,2 miljonit eurot (10 178 326), millest üle 2,7 miljoni euro (2 711 601) kaetakse linnaeelarve vahenditest.

Silvi Suur,TAHJÜ juhatuse esimees, Tallinna Lasteaia Pääsusilma direktor