1.3.2

Tallinna Koolijuhtide Ühendus

Tallinna Koolijuhtide Ühendus (TKÜ) tegevuse peamisteks eesmärkideks 2017/18. õppeaastal oli koolijuhtide tööalaste oskuste tõstmine ja uute kogemuste pakkumine, samuti soovis ühendus olla partneriks Tallinna hariduselu korraldamisel.

Organisatsioon tegeleb koolijuhtide ja ka teiste koolitöötajate töö tingimuste konkurentsi võimelisuse loomise eest, olles aktiivne koostööpartner eelkõige Tallinna linnale ja teistele haridusorganisatsioonidele. Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on koolijuhtide arengu toetamise tähtsust raske üle hinnata, sest ühiskonna ootused järjest kasvavad. Oluline on koolijuhi kompetentsus oma erialal ning läbi TKÜ tuleb toetada koolijuhtide enesearendamist ja seeläbi organisatsioonide arengut tervikuna. Just koolijuhi põhikompetents tagab kooli eesmärkide täitmise.
2017/18. õppeaastal osalesid TKÜ liikmed Tallinna Haridusameti töögruppide ja komisjonide töös. Tallinna koolijuhtide esindajad osalesid Eesti Koolijuhtide Ühenduse eestseisuse töös ning komisjonides. Tallinna linna õigusteenistuse töötajad jagasid novembris direktoritele nõu ja rääkisid kogemustest koolihariduse valdkonnas.

Kooljuhid said kogeda ja koguda ennast TKÜ organiseeritud õppereisil Jaapanisse, kus külastati Ōsaka ülikooli, Ōsaka Gakugei Senior High School’i, Hannan Junior High School’i ning Tennouji põhikooli ja algkooli.

Tallinna kooljuhid ammutasid uusi kogemusi ja teadmisi TKÜ korraldatud õppereisil Jaapanisse

Nii TKÜ juhatus, eestseisus kui ka liikmed kohtusid mitmel korral Tallinna Haridusameti, linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti ja abilinnapea Vadim Belobrovtseviga. Koos otsiti lahendusi hetke suurimatele väljakutsetele hariduses, näiteks Tallinna koolivõrgu temaatika, e-õpilaspileti kasutuselevõtt, kasvav õpilaste arv Tallinna koolides, MÕKi rakendamise võimalikkus, eelarve temaatika ning personali ja kasvava bürokraatia küsimused koolides.

2017/18. õppeaastal kuulusid TKÜ eestseisusesse ja juhatusse:  Raino Liblik – Lasnamäe koolide esindaja (juhatuse esimees), Mehis Pever – Kesklinna koolide esindaja (juhatuse liige), Ardi Paul – Nõmme koolide esindaja (juhatuse liige), Katrin Luhaäär – Põhja-Tallinna koolide esindaja, Siret Paasmäe – Haabersti koolide esindaja, Tiina Pall – Kristiine koolide esindaja, Kaja Laanmäe – Pirita koolide esindaja, Natalja Vergun – Mustamäe koolide esindaja ja Kalle Niinas – endiste koolijuhtide esindaja.

Eesti Koolijuhtide ühenduse (EKJÜ) eestseisuses esindavad Tallinna Toomas Kruusimägi (juhatuse esimees), Tiina Pall, Katrin Luhaäär ja Mehis Pever.

2017/18. õppeaasta lõpus kuulus TKÜsse 45 tegev- juhtikoolijuhti ning 24 veterankoolijuhti.

Raino Liblik, TKÜ juhatuse esimees, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor