1.3.3

Õpilasesindused

Selleks, et linna hariduselu kujundamisel saaksid kaasa rääkida ka õpilased,
kutsus haridusamet kokku linna koolide õpilasesinduste (ÕE) mõttekoja.

Mõttekoda korraldati piirkondade kaupa kahes koolis, et oleks rohkem aega keskenduda aruteludele ning anda õppureile võimalus omavahel suhelda. 28. novembril sai Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis kokku Kesklinna, Pirita ja Lasnamäe koolide õpilas- esinduste mõttekoda.

7. detsembril kogunesid Tallinna Saksa Gümnaasiumisse Haabersti, Kristiine, Mustamäe, Nõmme ja Põhja-Tallinna koolide õpilased.

Eelnevalt viidi läbi arutelud väiksema ringi õpilas- esinduse esindajatega, kellega koostöös selgusid koolide parimad kogemused, mida tutvustada, ja sündisid teemad, millele õppijad soovivad leida lahendusi.

Peamiselt sooviti tutvuda õpilasesinduste parimate kogemustega (nt ÕE valimine arvamusfestivali meetodil, koostöö juhtkonnaga), leida lahendusi ÕE tegevuse nähtavamaks muutmiseks ning rääkida õppijate ootustest linnapoolsele tunnustamisele ja õpilasakadeemiast.

Märkamist väärivate õpilasesinduste ja motiveerimiseks korraldabki Tallinna Haridusamet nüüd konkurssi „Tegus õpilasesindus“ (vt ptk 8.1.6).

Katrin Parve,THA hariduskorralduse osakonna peaspetsialist