1.3.5

Ülelinnalised aineühendused

Tallinna Õpetajate Maja juures tegutsevate ülelinnaliste aineühenduste 2017/18. õppeaasta keskendus aineteülestele teemadele ja eri ainete õpetajate koostööle.

Ühiseid õppepäevi on olnud ka varasematel aastatel, sest paljud teemad kõnetavad õpetajaid sõltumata õppeainest. Sel õppeaastal oli ainetevaheline koostöö tõstetud eriti fookusesse ning sellest sõltus ka aineühenduste õppepäevade rahastamine. Koostööle suunav õppimisviis nõuab harjumist ja teatud mõttes ka isiklikes huvides (loe: ainekesksetes huvides) järeleandmisi, et leida kõiki (mitte üksnes mind) huvitav teema. Aineühendused andsid selle saavutamiseks parima, kuid pikk tee on veel ees. 2018/19. õppeaastal jätkavad tegevust valdkonnapõhised ühendused, nagu loodusainete valdkond, reaalainete, keelte, kaunite kunstide ja tehnoloogia jne valdkonnad, mis on väljakutse uutele tegijatele. Õpetajate täiendkoolitusega asus Õpetajate Majas tegelema koolitusjuht Hedvig Evert.

Merike Palts,TÕMi projektijuht, ülelinnaliste aineühenduste koordinaator