1.3.5.1

Eesti keel

2017. aasta esimene sügisene koolituspäev oli läbinisti kirjanduslik ja tõi emakeeleõpetajad ETA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonda Väikese Illimari tänavale Tallinnas.

Maja oma lahke pererahvaga on emakeeleõpetajatele teada-tuntud ja alati ootamas. Elle-Mari Talivee jagas infot muuseumi ettevõtmistest ja koostööst Eesti Lastekirjanduse Keskusega. Kultuuriloolisest ja kirjanduslikust Nõmmest vestis lugusid Piret Loide.

Eesti juubeliaastale mõeldes oli Õpetajate Majja külla kutsutud Ilmar Tomusk Keeleinspektsioonist. Huvitab ju kõiki, kuidas on lood eesti keele kui riigikeelega. Lisaks sisukale ettekandele said kuulajad kaasa ülevaated, mida koolis õpilastega jagada.

Koostööpaaridena (kooli emakeele- ja kunstiõpetaja) tuldi kokku Kumu Kunstimuuseumis. Muuseumitund „Kurjalillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst“ lõppes ühisloominguga Kumu stuudios. Nii said õpetajad põhjaliku ülevaate näitusest ja kogemuse sellest, kuidas näitusel kogetut loomingusse valada. Õpetajal on märksa kindlam tunne õpilasi näitusele tuua, kui ta teab, mis ees ootamas.

Emakeeleõpetajate õppepäev ETA Underi ja Tuglase Kirjandus- keskuse muuseumiosakonnas Väikese Illimari tänaval

Eksamikoolitusest on kujunemas iga-aastane nõutud ja oodatud koolituspäev. Tänavu oli rõhuasetus teksti vastuvõtul ja tekstiloomel. Juba mitmendat aastat tuli appi Eesti Emakeeleõpetajate Selts. Anu Kell on selles vallas nõutud ja oodatud õpetaja-praktik.

5.–6. klasside ainevõistlus „Minu esimene …“ tõi kokku üle saja omanäolise töö. Komisjonil ei olnud kerge isikupärasemaid töid üles noppida.

Mais jõudis kätte õppeaasta viimane kirjanduslik koolituspäev. Tallinna vanalinn meelitas retkele, kus paljud paigad kõnetasid jalutajaid kirjanike loomingu kaudu. Õpetajate Majja jõudes saadi teada, et Jan Kausi eestvedamisel on valmis saanud kaart „Kirjanduslik Tallinn“, mis pidevat täiendamist ootab. Tallinnaga seotud lugemisleide oodatakse ka õpetajatelt ja õpilastelt.

Aasta tõestas, et emakeeleõpetaja õpib kõikjal ja on avatud koostööle.

Lilian Aun, eesti keel emakeelena aineühenduse juhataja