1.3.5.4

Kunstiõpetus

Kunstiõpetajate aineühendusel oli 2017/18. õppeaastal mitmeid õppepäevi koos teiste ainete õpetajatega.

Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Tiiu Esnar juhendas trükitehnikaid tutvustavat töötuba, kus osales 26 kunsti- ja käsitööõpetajat

Samuti said kunstiõpetajad senisest rohkem osa võtta teiste ainete koolitustest. Tallinna kunstiõpetajate koolitusüritusetel soovisid kaasa lüüa ka Harjumaa kunstiõpetajad.

4. oktoobril 2017 toimus Õpetajate Majas kunsti- ja saksa keele õpetajate õppepäev „Mänguline element kunstitunnis“, mille läbiviijaks improteater Ruutu10. Osales 17 õpetajat-õppijat. Koolitus andis uusi vaatenurki tundide läbiviimiseks, kasutades mängulisi võtteid, pakkudes ideid tundide planeerimisel ja võimalust õpilaste veelgi suuremaks kaasamiseks. Koolituse metoodika lähtus põhimõttest „Tehes õpime“. Harjutusmängudele järgnes kogetu analüüs. Nii omandati õpitu mitte ainult verbaalselt, vaid see talletus ka kognitiivselt. Õppimisel eeldati, et: 1) eksimine on lubatud ning premeeritav naeruga; 2) keegi ei tee valesti, mängureeglid võivad muutuda ning alati võib luua reegleid juurde; 3) kui keegi teeb valesti: „Mis seal ikka, mängime edasi.“; 4) kõik inimesed on heatahtlikud; 5) luua kerge vastasseis: õpilased vs. õpetaja, õpilaste koostöö ja toetuse eesmärgil.

8. novembril 2017 võttis 19 kunstiõpetajat ja ühiskonnaõpetajat osa näitusekülastusest „Eksperimenta!“. Rahvusvahelisest kooliõpilaste kaasaegse kunsti näitust tutvustava õppepäeva giid oli Minni Hein, koos väisati Tallinna Kunstihoonet, Linnagaleriid, Kunstihoone galeriid ja EKA galeriid.

31. jaanuaril 2018 juhendas Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Tiiu Esnar trükitehnikaid tutvustavat töötuba, kus osales 26 kunsti- ja käsitööõpetajat. Käsitleti papi- ja materjalitrükki, templi- ja plastiktrükki, tutvustati isikliku originaalse märgi paljundamise võimalusi klassiruumis vesialuseliste värvidega.
22. märtsil 2018 tutvustati Kumu kunstimuuseumis koos vastava haridusprogrammiga näitust „Ajalugu pildis – pilt ajaloos“. Näituse kuraator Tiina-Mall Kreem viis kunsti- ja emakeeleõpetajatega läbi näidistunni.

4. aprillil 2018 Õpetajate Majas toimunud Nukufilmi Lastestuudio koolitus Sondra Lampmanni ja Erik Alunurme juhendamisel andis lühiülevaate animatsioonist, tehnikatest ja ideid õppetundidesse. Koolitusel rakendati VOSKi ja laeti alla programmiäpp Stop Motion Studio. Osales 29 õpetajat ning tagasiside oli positiivne.

Tiina Treibold, kunstiõpetajate aineühenduse juhataja