1.3.5.5

Logopeedia ja eripedagoogika

Logopeedide ja eripedagoogide ühendusel on traditsiooniks külaskäigud väljapoole Eestit. Enesetäiendamise juures mängivad suurt rolli ka eri asutuste külastused.

Kevadel 2018 korraldati koostöös Harjumaa logopeedide ja eripedagoogide ühendusega õppereis Stockholmi. Osales kaheksa inimest Tallinna ja kaheksa Harjumaa lasteaedadest ja koolidest.

Esimene päev viis Stockholmi kommunikatsiooni keskusesse (StoCKK – Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd). Sealsed töötajad andsid ülevaate keskuse töö põhimõtetest ning tutvustasid materjale ja vahendeid, mida kasutatakse töös augmentatiiv- ja alternatiivkommunikatsiooni vajavate laste ning täiskasvanutega. Kohtumisel osales Rootsis elav eestlane, logopeed Tuuli Tõnurist, kes teeb keskusega tihedat koostööd.

Külastati ka rehabilitatsioonikeskust Habilitation Unit Ballongen, kus töötab samuti Eestist pärit logopeed Viire Kask. Asutus on Rootsi tingimustes küllalt haruldane, sest pakub erivajadustega lastele teraapiaid, mis on sealses süsteemis nõustamisteenusega võrreldes tagaplaanil.

Teine päev möödus Stockholmi Eesti Lasteaias ja Stockholmi Eesti Koolis. Lasteaias võttis külalisi vastu juhataja Epp Männik ning koolis direktor Jaan Seim, eripedagoog Laine Laks Sivertun ja eesti keele õpetaja. Erivajadustega laste toetamine Rootsis ja Eestis on paljuski sarnane – suur rõhk on suunatud koostööle, nõustamisele, välja pole jäänud ka individuaalsed ja grupitegevused.

Tallinna ja Harjumaa ühenduste kahepäevane koostöine tihe programm andis teadmisi kolleegide tööde ning toimetuste kohta Rootsis. Koju tagasi pöörduti uute ja huvitavate ideedega, kuid ka teadmisega, et meie süsteem töötab väga hästi, toetades erivajadustega lapsi nende vajadustest lähtuvalt.

Logopeedid ja eripedagoogid külastasid Stockholmi Eesti Lasteaeda ja Stockholmi Eesti Kooli

Siiri Kliss, logopeedide ja eripedagoogide ühenduse juhataja