1.3.5.6

Algõpetuse aineühendus

Ülelinnalise algõpetuse aineühendus korraldas Tallinna koolide algklasside õpetajatele kooliaasta jooksul erinevaid teabe- ja õppepäevi, kus said osaleda ka teiste ainevaldkondade õpetajad.

Algõpetuse ja alushariduse aineühenduste õpetajad käisid kevadisel vaheajal linnuõppepäeval Silma Õpikojas

Sel õppeaastal jagas oma kogemusi oskuste kujundamisest ja kujunemisest Rapla Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Anely Pedai. Hariv kohtumine oli kliinilise psühholoogi Angela Jakobsoniga, kes tutvustas oskuste õppe meetodit. Koolituse interneti võimalustest ja ohtudest viis läbi Diana Poudel, kes rääkis virtuaalsest jalajäljest, privaatsusest ja turvalisusest, küberkiusamisest, internetipettustest. Inga Lunge viis läbi koolituse „Kuidas kehakeelt ja häält õpetajatöös maksimaalselt rakendada“, mis meeldis õpetajatele väga.

Tallinna Kesklinna Põhikooli õpetajate eestvedamisel meisterdati ja valmistati kaarte ning küünlaid. Huvitav oli ka seminar käte ja aju koostöö arendamisest, mille viis läbi Anne Tipner-Torn.

Heaks traditsiooniks on koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskusega korraldada õpetajatele sügisesel koolivaheajal kokkusaamine „Sügisest sügiseni“, kus sel korral tutvustati teematunde ja uuemat lastekirjandust.

Kevadisel koolivaheajal toimus Tallinna Keskkonnaameti kaasrahastusel algõpetuse ja alushariduse ühenduste õpetajate linnuõppepäev Silma Õpikojas, mille käigus külastati Riimi linnutorni, käidi Põõsaspea neemel, RMK Nõva looduskeskuseses ja Nõva rannikul. Ühiselt õpiti kasutama nutirakendusi „Eesti linnud“ ja „Minu loodusheli“, tutvuti e-hindamise õppevaraga, saadi tuttavaks enamlevinud vee- ja rannikulindude ning avamere lindudega, jälgiti binoklite ja vaatetoruga arktilist rännet.

Kaia Rikson, logopeedide ja eripedagoogide ühenduse juhataja