10.1.3

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi jõuluetendus

Jõulupühi 2017 tähistati Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe majas muusikalise
etendusega „Üks suur jõulu-tohuvabohu“.

Jõululoo kirjutas 6. klassi õpilane Liisa Maria Tischler. Etenduses osalesid 2.–5. klasside õpilased.

Tegemist oli imelise protsessiga, kuhu olid kaasatud väga paljud inimesed ja selleks lavaliseks etteasteks valmistumine kestis terve aasta. Õpilased arendasid koostööoskust ja üksteisega arvestamist, lavalist esinemisjulgust ning kindlasti ka loovust.

Esmalt viidi läbi muusikali teksti kirjutamise võistlus, sellele järgnesid katsed eri rollidesse. Kunsti- ja tööõpetuse õpetajad koostöös õpilastega panustasid kostüümidesse ja lavakujundusse, lauludega, lavakõne ja laulmisega tegelesid oma ala spetsialistid, midagi ei oleks juhtunud laste ning nende vanemate toetuseta.

Laulud, tantsud ja lavalise liikumise õpetasid lastele selgeks Ave Linaste, Katre Tuisk, Helle Laanes, Katrin Võlumägi, Mari Eerme. Lavakujunduse ja kostüümide valmistamisel juhendasid õpilasi kunsti- ja tööõpetuse õpetajad Merike Marran, Hanna-Liisa Lond, Krista Pupart, Raimo Sau. Peakorraldaja oli õpetaja Mari Eermele.

Laura-Liisa Perova, Mari Eerme, Kadrioru Saksa Gümnaasium