10.5

Mustamäe humanitaargümnaasiumi projektipäevi kajastas Õpetajate Leht

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis õpitakse sageli projektide kaudu. Aprillis 2018 ilmus Õpetajate Lehes sellest artikkel „Kuidas koolis ehitada päikesepaneeli?”.

Mustamäe humanitaargümnaasiumi lahtiste uste päeval volditi käterätid vahvateks koerakesteks

Projektitegevus soodustab loodusainete väärtustamist, arendab oskust lahendada loodusteaduslikke probleeme ning innustab õpilasi karjäärivalikut tehes valima loodusteaduste valdkonna erialasid.

Ka lahtiste uste päev 21. aprillil 2018 viidi esimest korda läbi projektipäevana. Lastevanematel ja huvilistel oli võimalus osaleda koos õpilastega töötubades koolimajas ja õppekäikudel väljaspool kooli.

Avatud olid meisterdamise töötoad: „Käterätikust koer“, „Makaroniarhitektuur“; kokandus- ja tervisliku toitumise töötoad: „Teeme ise maasikatorti“, „Pidulaud tervislikult ja kiirelt“, „Sushi kodustes tingimustes“; leiutajate töötoad ja laboratooriumid: „Meri ja veemaailm“, „Päikesepatareide konstrueerimine“; keeleteadusetöötoad: „Folkloor, fraseologismid, vanasõnad“, „Praktiline inglise keel“; rolllimängud, improvisatsioon ja liikumine: „Eesti tuntud inimesed“, „Intervjuu kuulsate inimestega ajaloost“, „Rütmika koos vanematega“; digitöötoad „Loo ja jutusta oma lugu Scratchiga“, „KoodiTund 2018“; „Tagasi kooli“ töötuba: juuksuriameti tutvustamine. Peredega käidi õppekäigul loomaaias ja Pääsküla rabas matkal.

Projektipäeval osalesid kõik õpilased ja 116 lapsevanemat. Lastevanemate arvates võiks lahtiste uste päevi korraldadagi just laupäeviti, et oleks võimalik kooli tulla ning ühes lastega aktiivselt tegutseda.

Merike Kõrven, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õppealajuhataja

Õpetajate Lehes artikkel „Kuidas koolis ehitada päikesepaneeli?”

opleht.ee/2018/04/kuidas-koolis-ehitada-paikesepaneeli