10.6

Pirita Majandusgümnaasium andis välja oma raha

Pirita Majandusgümnaasium andis Eesti 100. sünnipäeva ja Pirita
Majandusgümnaasiumi 70. tegevusaastaga seoses välja oma raha.

Pirita Majandusgümnaasium sai oma raha, valituks osutus Ain Lusti ja Jaan Läänmäe kujundatud kupüür

Rahaühik PMG on tuletatud kooli nime akronüümist, selle kurss on võrdne ühe euroga. Kupüürid vääringus 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 töötati välja ja kasutatakse muutunud õpikäsituse raames erinevate tulevikuoskuste ja rahatarkuste õpetamiseks. Raha kasutatakse erinevates koolisisestes tegevustes, nagu laadad ja oksjonid, kinnistamaks majandusõppes omandatud teadmisi.

PMG kupüüride kujundamiseks ja sobivaima leidmiseks korraldati konkurss, kus ideekavandite autorid tutvustasid oma kujunduse lähtealuseid ning põhimõtteid.

Laekunud töödest koostati näitus ning parimad selgitati välja e-hääletuse teel. Võidutööks osutus 8. klassi õpilaste Ain Lusti ja Jaan Läänmäe töö, mis ühendas endas kooli sümbolid ja ka moto juhtidee „Haridus teeb vabaks – kasvata südant tarkuseni!“

Oma raha kasutuselevõtt toetab Pirita Majandusgümnaasiumi põhiväärtusi, milleks on ettevõtlikkus, loovus ja usaldusväärsus ning aitab kaasa eesmärgile luua õppekeskkond, kus kasvavad targad, nutikad ning toimetulevad lapsed ja noored.

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht