10.8

Nõmme Õpetajate Naiskoor laulis koos Rabarübliku lastega

8. mail 2018 külastas Tallinna Lasteaeda Rabarüblikut Nõmme Õpetajate Naiskoor.

Nõmme Õpetajate Naiskoor laulis koos Rabarübliku lastega

Lapsed kuulasid mitmehäälset laulu, imetlesid dirigentide tööd ning said ka ise koorile ja kooriga laulda. Ühiselt lauldud kaanon „Sepapoisid“ õnnestus vägevalt, ühislaul „Laul sai otsa“ tuli publiku tungival nõudmisel kordamisele.

Neli naiskoori liiget on pärit just Rabarübliku lasteaiast. Lastel oli uus kogemus näha oma õpetajaid teises rollis.

Piia Aasmäe, Tallinna Lasteaia Rabarüblik õppealajuhataja