10.9

Liivamäe lasteaia õpetajad õppisid hoidma oma häält

Tallinna Liivamäe Lasteaed korraldas õpetajatele ja õpetaja abidele koolituse „Hoia häält!“.

Sellisena paistis õpetaja hääleaparaat 6aastasele Frank Raiendile

Kõigepealt viisid hääleaparaadi uuringu, spiromeetria, läbi Tallinna Ülikooli lektorid Kristi Pedak ja Karin Baskin. Esiteks uuriti hääleaparaati lasteaias vähem aega töötanud õpetajatel, kellele anti nii ülevaade hääleaparaadi olukorrast kui ka näpunäiteid sellega töötamiseks. Järgmisena viidi läbi personali videolarüngoskoopia – uuring, kus hääleaparaadi olukorda hinnatakse nina kaudu sisestatud kaameraga. Seda võimalust pakkus Liivamäe lasteaed ka kolleegidele teistest lasteaedadest ning muusikaõpetajatele.

Õpetajad said spetsialistidelt teada, et on oma häält üsna palju valesti kasutanud, kuid teavad nüüd, kuidas oma häält kui kallist töövahendit hoida.

Õigeid hääle kasutamise võtteid ja tehnikaid õpetati loengul, kus hääleaparaadist ja selle häiretest rääkis nina-kurgu kõrvaarst Kristel Kalling. Järgnes loengutsükkel hääle füsioloogiast ja hääle tekitamisest. TLÜ lektor Kristi Pedak näitas, kuidas hoida oma keha õigesti, et hääleaparaati mitte kurnata, ning tutvustas harjutusi hääleaparaati toetavate seljalihaste arendamiseks. Logopeed Meeri Kompus jagas näpunäiteid, milliste harjutustega häälepaelu lõdvestada.