2.1.1

Ülevaade lasteaedade olevikust ja tulevikust

Eesti sajandijuubeli aastal võib öelda, et Tallinnas jätkub lasteaiakohti kõigile soovijatele ning kõigis lasteaedades on vähemalt rahuldavad töö- ja õpitingimused. Kuid see aeg sobib ka tulevikku vaatamiseks.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmi 2013–2021 „Lasteaiakoht igale lapsele“ alusel on rajatud uusi lasteaedu, võetud olemasolevates kasutusele täiendavad rühmaruumid ja rajatud moodullasteaedu.

Aastatel 2006–2018 on täielikult renoveeritud või ehitatud 21 lasteaeda. Kõikides linna lasteaedades on vahetatud aknad, paigaldatud automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemid ja evakuatsioonivalgustus, rajatud on tuletõkketsoonid. Renoveeritud on majade fassaade.

2018. aastal plaanib linn renoveerida Tallinna Männikäbi Lasteaia ja Sitsi Lasteaia. Mõlema lasteaia remonti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes“. Pirita Kose Lasteaia kahe amortiseerunud hoone asemele kerkib 2018. aasta septembriks uus, 8rühmaline lasteaiahoone.

Sügisel 2017 avas linn kaks uut 6-rühmalist lasteaeda. Kesklinnas Kadriorus alustas tööd Tallinna Lotte Lasteaed ja Haaberstis Kakumäel Tallinna Veerise Lasteaed. Mõlema lasteaia rühmad komplekteeriti augustis Tallinna lasteaedade üldjärjekorra alusel.

Tallinn valmistab ette eelarvestrateegiat, mille üheks prioriteediks on lasteaedade kaasajastamine – linn plaanib lasteaedade renoveerimisse investeerida igal aastal kümme miljonit eurot, kuni korda saavad kõik lasteaiad.

Tallinna Haridusamet