2.2.3

Lasnamäel avati Tallinna Tondiraba Huvikool

29. septembril 2017 avati Lasnamäel pidulikult uus Tallinna Tondiraba Huvikool,
mis võimaldab huviharidust anda kuni 1200 lapsele.

Avapidu peeti huvikooli omanäolises saalis

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Lasnamäe elanike, sealhulgas laste arv hoogsalt kasvanud. „Linna eesmärgiks on, et igal pealinna lapsel ja noorel oleks võimalus kodu lähedal kaasaegsetes tingimustes tegeleda heal tasemel huviharidusega, et oma võimeid avastada ja arendada,“ märkis Kõlvart. „Avatavas huvikoolis saavad lapsed valida mitmekümne erineva huviringi vahel, nii peaks iga laps leidma enesele sobiva ja huvipakkuva ringi.“

Septembris avati 30 erinevat huvialarühma, kokku 75 gruppi. Erilist tähelepanu on koolis pööratud loodus- ja täppisteadustele (LTT), mis tagab õpilaste ettevalmistuse loodusuurijate ja põnevate eksperimentide ringitööks, lisaks antakse algteadmisi programmeerimise aluste kohta, õpitakse vormistama õigesti laboratoorseid töid, otsitakse suhtelisi vigu ja tutvustatakse matemaatilise statistika põhiprogramme.

Tondiraba huvikool rajati Lasnamäel aadressil Punane tn 69 paiknevas endises koolihoones. Uus maja on neljakorruseline, lisaks veel keldrikorrus, kus asuvad puidutöö klass ja autode ringrada. Kool on sisustatud kaasaegsete vahenditega ja loodud on soodsad tingimused õpilaste igakülgseks arenguks.

Tondiraba huvikooli direktor Sergei Ptšjolkin (vasakul) võttis ehitajalt vastu maja võtme

Esplan OÜ koostatud ehitusprojekti alusel ehitati välja Punane tn 69 hoone teine korpus Tondiraba huvikooli tarbeks. Lisaks valmis hoonele juurdeehitus pinnaga 480 m2, millest 232 m² võetakse kasutusele Avatud Noortekeskuse ruumidena.

Ehitustööde käigus uuendati kõik amortiseerunud tehnovõrgud, energiatõhususe tagamiseks välisfassaad ja soojustati katus, paigaldati sundventilatsioonisüsteem, uuendati haljastust ja rajati parklad.

Ehitustööde maksumuseks oli 3,6 miljonit eurot ja ehitustöid teostas Nordlin Ehitus OÜ.

Margit Tamm, Raepress