2.2.6

Nurgakivi sai Tallinna Pääsküla Kooli ja Tallinna Nõmme Huvikooli ühishoone

28. septembril 2017 sai Tallinna Pääsküla Kooli ja Tallinna Nõmme Huvikooli uus ühine õppekompleks nurgakivi, maja saab valmis 1. septembriks 2018.

Pääsküla kooli nurgakivi sai kindlalt paika, kaasa aitasid õpilasedki

Tallinna Pääsküla Kooli* hoone rajati 1985. aastal ning peale akende vahetamise seal suuremaid remonte ei tehtud. Kõik tehnilised kommunikatsioonid olid lootusetult amortiseerunud, õpikeskkond ei vastanud tänapäeva ootustele. Koolil puudus normaalmõõtmetes spordisaal ning ka staadioni rajamine Nõmme männikusse polnud vastuvõetav. Ruumide planeering oli iganenud ja moodsaid õppemeetodeid oli keeruline rakendada.

Tallinna Nõmme Huvikool* ruumid olid jäänud kitsaks Huvikooli arenguks oli vaja juurde saada vähemalt 1000 m², kuid muinsuskaitsealune maja ei võimaldanud laieneda. Ettepaneku ruumikitsikusele lahenduse leidmiseks tegi huvikooli juhtkond juba mõne aasta eest ning linn hakkas otsima võimalusi noortemaja töö- ja õpitingimuste parandamiseks. Ühe ideena pakuti noortemajale täiendavaid ruume Pääsküla kooli juurde. Lõpuks, pärast pikki arutelusid koolipere ja kohaliku kogukonnaga, nii ka otsustati.

Sügisel 2017 oli maja koolipoolne osa täiesti tühi ja tulevase huvikooli maja kohal haigutas veel suur auk

Pääsküla kooli vana maja kaks korpust lammutati, säilis vaid üks klassiruumide korpus, mis rekonstrueeritakse täielikult. Ülejäänud osa asendati uue ehitisega, kuhu tulevad moodne spordihall ja huvikooli õpperuumid. Esimesele korrusele tulevad muusika-, tantsu- ning liikumise klassid ja saalid, teisele meisterdamis- ja käsitöökojad ja ateljeed, kolmandale kunsti ja robootika ning tähe- ja raadiotarkuste ruumid. Kooli ja huvikooli hooneid ühendab multifunktsionaalne olme- ja adminhoone, kus leiavad koha aula, muusikaklassid, rekreatsiooniala, söökla ja garderoob. Territoorium heakorrastatakse, luuakse võimalusi sportimiseks, rajatakse palliplatsid.

Augustis 2018 olid uus puutööklass, tipptasemel

Uue hariduskeskuse üldpind on ligikaudu 10 000 m², millest huvikooli kasutada on 2500 m², ruumi on seal 720 õpilasele. Hariduskompleksi maksumus koos sisustusega on ligikaudu 9 miljonit eurot.

28. septembril 2017 pandi nurgakivi Pääsküla kooli ja Nõmme huvikooli ühisele majale Vikerkaare 10.

Nõmme lapsed saavad uues ja uhkes hariduskeskuses õppima asuda 3. septembrist 2018.

* Kooli nimi muutub 1. septembrist 2018

sise-autodroom ja kõik teised ruumid juba õpilaste vastuvõtuks valmis

Peeter Raudnagel, THA haldusosakonna juhtivspetsialist

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist