2.3.1

Asutati Tallinna Õppenõustamiskeskus

1. oktoobril 2017 asutati Tallinna Linnavolikogu otsusega Tallinna Õppenõustamiskeskus ning 13. oktoobril avati selle tööruumid Lasnamäel Martsa 2.

Tallinnas on erivajadustega laste arv üha suurenenud ja ligipääs hariduse tugiteenustele on piirkonniti erinev. Polikliinikutes ja rehabilitatsioonikeskustes on nii logopeedide ja eripedagoogide kui ka koolieelikutega tegelevate psühholoogide juurde pikad järjekorrad, mistõttu õppenõustamisteenus pole olnud piisavalt kättesaadav.

Tallinnas ja Harjumaal osutab õppenõustamisteenust Sihtasutuse Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskus. Arvestades keskuse suurt töökoormust, on alates 2015. aasta jaanuarist õppenõustamisteenust osutatud Tallinna haridusasutustele ka Tallinna Haridusameti kaudu.

Jaanuarini 2017 oli haridusameti kaudu osutatud õppenõustamisteenust järgmiselt: individuaalseid nõustamisi 2135 korda; perenõustamisi 141 korda; kaugnõustamisi 86 korda; grupinõustamisi 311 korda; ümarlaudu on korraldatud 63 korral. Lapsi on nõustatud ligikaudu 5000 ja täiskasvanuid 5600 korral. Esmatasandi abi on osutatud koolieelsetes lasteasutustes ja koolides 1500 korral.

Tegelik vajadus õppenõustamisteenuse järele on aga suurem, mistõttu asutatigi tugiteenuste parema kättesaadavuse tagamiseks iseseisev asutus Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK).

Tegemist on multifunktsionaalse keskusega, kus on võimalik saada spetsialistide nõustamisteenust ja abi eripedagoogidelt, logopeedidelt, psühholoogidelt ja psühhiaatritelt, osaleda koolitustel, seminaridel ja supervisioonidel, töötada pedagoogidel. TÕNK aitab 2,5–19aastaseid lapsi ja noori ning teenused on tasuta. Ka õpetajad ja lapsevanemad vajavad palju juhtumipõhist nõustamist, et toime tulla laste arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega. TÕNK osutab abi ka selles vallas.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linna lõppeesmärk see, et keskuse filiaalid paikneksid igas linnaosas. „Aga linn mitte ainult ei ava uusi asutusi, vaid plaanis on tõsta koolides ka tugiteenuste rahastamist järgmisel aastal,“ lisas abilinnapea. „See täiustab kogu erivajadustega laste ehk HEV-hariduse süsteemi.“

www.pealinn.ee/tagid/koik/fotod-ja-video-tallinna- oppenoustamiskeskuses-saavad-lapsed-n203708

Allikas: Pealinn „Tallinna Õppenõustamiskeskuses saavad lapsed esmaklassilist logopeedi-, eripedagoogi- ja psühholoogiabi“ (13. oktoober 2017)