2.3.2

Koolid said raha tugispetsialistide palkamiseks ja õppevahendite soetamiseks

2018. aastal saavad koolid palgata senisest rohkem tugispetsialiste ja soetada muutunud õpikäsituse rakendamiseks vajalikke õppevahendeid.

Sügisel 2017 kohtus abilinnapea (alates oktoobrist 2018 linnavolikogu esimees) Mihhail Kõlvart mitmel korral Tallinna Koolijuhtide Ühenduse ja Tallinna Koolmeistrite Koja esindajatega, et arutada haridusala finantseerimise kitsaskohti. Ühiselt jõuti tõdemusele, et lisaraha vajab tuleval aastal eelkõige kaks valdkonda.

Esiteks – viimastel aastatel on Tallinnas hariduslike erivajadustega (HEV) laste arv üha kasvanud ning seetõttu ka vajadus hariduslike tugiteenuse järgi. Kuigi linn avas 2017. aastal Tallinna Õppenõustamiskeskuse (TÕNK), kus 2,5–19aastaseid lapsi ja noori abistavad logopeed, eripedagoog, psühholoog ja laste psühhiaater, on vajalik ka HEV-lapse toetamine koolis. Seetõttu tuleb koolidel palgata senisest enam tugispetsialiste.

2018. aasta eelarvesse kavandati vahendid 88 täiendava tugispetsialisti koha loomiseks alates 1. augustist 2018, milleks arvestati 677 028 eurot.

Teiseks tuleb muutunud õpikäsituse tingimustes leida rohkem võimalusi koolide varustamiseks tänapäevaste õppevahenditega, muutunud õpikäsituse rakendamiseks ja IT-valdkonna arendamiseks. Tallinna linna 57 munitsipaalüldhariduskoolile kavandatakse alates 1. jaanuarist 2018 õppevahendite soetamiseks kokku 399 150 eurot (keskmiselt 11 eurot õpilase kohta).

Allikas: Raepress