2.3.3

Innovatsiooniprojekt #EduInnoLab

Tallinna Haridusamet koos haridusasutustega katsetas taas uuenduslikke õppimise ja õpetamise viise. Veebruarist maini 2018 avati viies koolis ja kahes lasteaias #EduInnoLab innovatsioonilaborid.

Esimene #EduInnoLab innovatsioonilabor avati Tallinna Kullatera Lasteaias. Pildil on lasteaia direktor Piret Määr (keskel) koos külalistega

Projekti #EduInnoLab eesmärk oli rajada Tallinna haridusasutustesse innovatsioonilaboreid, kus haridusasutused saaksid katsetada tulevikku vaatavaid õppeviise. Laboritesse on koondatud teadmised ja oskused, kuidas uuenduslikke seadmeid ja meetodeid õppetöös rakendada. Eeskuju kaudu jõuavad uudsed õppeviisid tasapisi kõikidesse linna koolidesse.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn haridusasutuste innovatsioonilaborite loomisega panustada Eesti hariduse kõrge taseme säilimisse ka tulevikus. „Tänapäeval ei saa õppimine ega õpetamine olla samasugused kui kümne, viie või isegi ühe aasta eest – maailm muutub niivõrd kiiresti ja meil tuleb sellega arvestada. Me ei tea, milline on elu viie aasta pärast, kuid lapsed tuleb selleks võimalikult hästi ette valmistada,“ rääkis Belobrovtsev. „Teadmata, millised on tuleviku ametid ja mis oskusi need nõuavad, on olulised eelkõige mõtestatud õppimine ja loovuse arendamine – seda eesmärki toetavad ka loodavad innovatsioonilaborid.“

2017. aasta lõpus korraldas Tallinna Haridusamet #EduInnoLab projektis osalemiseks konkursi neile haridusasutustele, kellel on varasemaid kogemusi viie konkreetse IKT valdkonna osas ja süvendatud huvi selle arendamiseks. Projekti pääsesid Tallinna Kullatera Lasteaed ja Tallinna Liikuri Lasteaed (Roboaed), Tallinna 21. Kool ja Tallinna 53. Keskkool (Lego innovatsioonistuudio), Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium ja Tallinna Lilleküla Gümnaasium (Makeblock stuudio), Pelgulinna Gümnaasium (Aerokool) ning Tallinna Südalinna Kool (Liitreaalsuse stuudio).

Projekti pääsenud tõid välja, et innovatsioonilaboris lähtub õpitegevus tänapäevastest õpikäsitlustest, õpimudelitest ja metoodikatest. Laborite rajamisega soovitakse muuhulgas äratada lastes huvi tehnika ja tehnoloogia ning nendega seotud teadmiste ja eluliste probleemide vastu. Usutakse, et teadmisi on lihtsam omandada, kui need seotakse ümbritseva eluga. Oma kogemuse jagajateks ei peaks olema ainult õpetajad, vaid ka õpilased.

Veebruaris avasid oma uksed Tallinna Kullatera Lasteaia Roboaed, Tallinna 21. Kooli Lego innovatsioonistuudio ning Tallinna Liikuri Lasteaia Roboaed. Märtsis alustasid tööd Pelgulinna Gümnaasiumi aerokool ja Tallinna Lilleküla Gümnaaisumi Make- block stuudio, aprillis Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi Makeblock stuudio ja Tallinna Südalinna Kooli liitreaalsuse stuudio.

Juba peale paari kuuga sai selgeks, et stuudiod täidavad oma eesmärki – pakkuda uuenduslikke õppeviise ja muuta huvitavamaks nii õppimine kui ka õpetamine. Huvi uute laborite vastu on ületas kiiresti ka Eesti piiri – teistmoodi õppimist on on käinud uudistamas mitme riigi haridustöötajad.