2.3.3.2

Tallinna 21. Kooli Lego nnovatsioonilabor

Tallinna 21. Kool avas 20. veebruaril pidulikult LEGO innovatsioonistuudio, mis on teadaolevalt esimene omataoline Baltimaades.

Baltimaades esimene Lego innovatsioonistuudio on hästi varustatud

Lego Innovatsioonistuudio – LEGO Education Innovatsioonistuudio (LEIS) – on terviklik käed-külge klassiruumilahendus, kus õppimine toimub turvalises ja innovatiivses keskkonnas. Õpetaja on seal juhendaja, kes suunab õpilasi probleemipõhistele väljakutsetele ning annab praktilise eluga seotud projektitöid. Stuudio tegevusi saab lõimida enamiku õppeainetega.

Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond võttis vastu innovatsioonilabori tunnusplaadi

Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond selgitas, et tehnoloogialabori rajamisega soovib kool luua õpilastele ja õpetajatele 21. sajandi metoodikaid ja vahendeid rakendava õpikeskkonna. „Tallinna 21. Koolis on loodud uus põhikooli õppesuund: ettevõtlus-robootika ning tehnoloogialabori tööle rakendumine toetab igati õppesuuna ja õppekava arendamist,“ ütles Kond. „Tehnoloogialabor on funktsionaalne, mobiilne, igale vanusele sobiva mööbli ja temaatilise sisustuse ning paindliku tehnilise lahendusega, mille disainikontseptsioon lähtub Lego Education Innovation Studio nõuetest.“

Koolijuht loodab, et LEGO kompetentsikeskusest saab kogukonna keskpunkt, kuhu on kaasatud kool, õpetajad, vanemad ja ettevõtted, andes õpilastele 21. sajandi oskused.