2.3.6

Tallinna koolid said soodsama e-päeviku teenuse

Mais 2018 sõlmisid Tallinna Haridusamet ja eKool e-õpilaspäeviku teenuse lepingu järgnevaks kolmeks aastaks.

Kuna kehtiv e-päeviku leping eKooliga oli lõppemas, viis Tallinna Haridusamet aprillis läbi riigihanke teenuse osutaja leidmiseks kõikidele Tallinna munitsipaalkoolidele uueks perioodiks.

Haridusameti üldosakonna juhataja Rainer Rannala sõnul kaardistati esmalt koolide ootused e-õpilaspäevikule ning neid ettepanekuid arvestades hangiti uueks perioodiks e-õpilaspäeviku keskkond. „Riigihanke võitis seni linna koolides kasutusel olnud eKool, kes lisaks soodsamale hinnale pakkus võimalusi, mida koolid vajavad ja ootavad,“ rääkis Rannala. „Tähtis on märkida, et kõige suuremad muudatused keskkonnas toimuvad vastavalt mais 2018 jõustuva isikuandmete kaitse määruse (GDPR) nõuetele. Samuti pidasime silmas eKooli sidumist erinevate teiste infosüsteemidega, mida koolides juba rakendatakse või soovitakse rakendama hakata.“

eKooli pakutav teenus läheb kolmel aastal linnale maksma ligikaudu 125 000 eurot.