3.1.4.19

Tallinna Reaalkooli tähistas Soome ja Leedu vabariigi sünnipäevi

Tallinna Reaalkoolis võeti siht tähistada ka Eesti Vabariigi lähimate naabrite sünnipäevi. Soome 100 ja Leedu 100 aktused aitasid kujundada õpilaste teadmisi ja hoiakuid.

Ettevalmistamisel lähtuti koostööpõhimõttest – ühiselt panustavad nii õpilased kui ka õpetajad (eesti keele õpetaja Kristi Koit, huvijuht Piret Otsa, muusikaõpetaja Eve Karp, ajalooõpetaja Madis Somelar, direktor Ene Saar), samuti kaasati saatkonnad.

6. detsembril 2017 oli Reaalkool kaunistatud Soome lipukestega ja mitmesse kohta olid paigutatud Soome 100 plakatid. Aktusel kõlas Jean Sibeliuse „Finlandia“ ja ka Soome hümn. Soome suursaatkonna asesaadik Marko Laine tegi ülevaate Soome majandus- ja ühiskonnaelust ning rõhutas Soome ja Eesti vaheliste suhete tähtsust.

Kuulati ettekandeid Soome iseseisvumisest (12. klassi õpilane Henrik-Mikael Toiviainen) ning Tallinna Reaalkooli soomepoistest (vil!77 ja ajaloolane Märt Karmo). Järgnes 11. klassi noormeeste Mikkel Mägela, Tommi Allar Oja ja Siim Laasiku käsitlus Soome kirjandusest ja luulest, Soome rahvuseepos „Kalevala“ katkeid loeti ette nii soome kui ka eesti keeles, esitati Heino Leino luulet.

Leedu sünnipäeva aktus 16. veebruaril 2018 algas samuti hümniga. Ka sel korral kasutati naaberriikide iseseisvumisest tehtud ülevaatematerjale, mille väliskülalised tegid Eesti ajalooõpetajatele Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi 2016. aasta sügiskonverentsil. Omapoolset abi Leedu kultuuriloo käsitlemisel pakkus Leedu saatkond Tallinnas. Leedu saadik Giedrius Apuokas rõhutas oma sõnavõtus kahe riigi koostöö väärtust ning tõi kuulajateni Eesti ja Leedu koostöökohad. 12. klassi õpilased Maria Keridon ja Hedvig Vahlberg käsitlesid kahe riigi religiooni, ajaloo suurkujusid ja pöördepunkte, geograafilisi olusid ja sümboleid. Henrik-Mikael Toiviainen avas kuulajatele Leedu ajaloo olulisemad momendid aastatest 1917 ja 1918. Aktuse lõpetas 1989. aastal Balti ketiks valminud laul „Ärgake, Baltimaad“.

Madis Somelar, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, õppealajuhataja

Henrik-Mikael Toiviainen, Tallinna Reaalkooli lend 133.c