3.1.4.3

Tallinna Reaalkool osales ajarännakutel sajanditagusesse aega

Tallinna Reaalkool osales Eesti sajandijuubeli aastal ajarännakul Eesti Vabariigi sünnihetke ning meenutas Eesti Ajutise Valitsuse esimest töökoosolekut ja Vabadussõja relvarahu aastapäeva.

4. detsembril 2017 korraldas Reaalkool koostöös Kaitseministeeriumiga Vabadussõja relvarahu 98. aastapäevale pühendatud kõnevõistluse.

Võistlejaid hindas žürii, mis koosnes Reaalkooli ajaloo-, emakeele- ja riigikaitseõpetajatest, kaitseministeeriumi esindajatest ning eelmistel aastatel samal tseremoonial kõnet pidanud realistidest. Võitjaks ja Vabadussõja relvarahu 98. aastapäeva tseremoonial kõnelejaks valiti 134. lennu õpilane Ekke-Markus Muttika. Tema kõne, mida oli aidanud viimistleda Kaitseministeeriumi riigikaitseõpetuse nõunik Reelika Semjonov, rääkis eesti vaimust Vabadussõja õppursõdurites ning sama vaimu püsimisest tänaseni.

Tseremoonia toimus 3. jaanuaril 2018 võidusamba juures. Üritus algas kell 10.30 – samal ajal, kui hakkas kehtima relvarahu. Kõnedega esinesid tseremoonial ka kaitseminister Jüri Luik ja ning Eesti Korporatsioonide liidu esindaja. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma luges palve ning seejärel asetati Vabadussamba alla mälestuspärjad. Vabadussõjas langenute mälestuseks peeti vaikuseminut.

Reaalkooli keldrikorrusel oli „tänav“, kus võis pingil istuda, jalutada ja lugeda 1917. ja 1918. aasta ajalehtede Teataja ja Päevalehe artikleid

7. veebruaril 2018 korraldasid Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts ning Eesti Rahva Muusem ajarännaku Eesti Vabariigi sünnihetke.

Rännakul osales kokku 8300 rändurit enam kui 50 koolist ja viiest muuseumist.

Tallinna Reaalkooli õpilased ja õpetajad rändasid ajas tagasi 1918. aasta veebruari, mil kool kandis nime Revelskoje Petrovskoje Realnoje Utšilištše. Päev algas ajastutruult riietunud õpilaste ja õpetajate kogunemisega aulasse, kus direktor Nikolai Kann (Martin Saar) ja usuõpetuse õpetaja Reinhold Mendelsson (Madis Somelar) pidasid päevakohased kõned ja laususid õpetussõnad. Usuõpetaja hommikupalvuse aitas kokku panna tänane Tallinna Toomkiriku õpetaja Ahro Tuhkru. Külalisena oli kohal vilistlane Georg Lurich (vil! Jüri-Mikk Udam), kes kõneles ajastutruult tervislikest eluviisidest ja uuematest võitlusviisidest. Ühisosa lõppes koraali laulmisega.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Järgesid ainetunnid, kus käsitleti teemasid nii nagu 100 aastat tagasi ja võimalusel ka tollaste õpikute järgi. Keemias õpiti tundma „ollust“, matemaatikas lahendati arvutusülesandeid 1918. aasta õpikust ja seda ilma kalkulaatorita, geograafias ja ajaloos anti ülevaade tolleaegsest Tallinnast. Õpiti gooti kirjas tekste. Vahetundides oli võimalik käia vaatamas Georg Lurichit, mustvalgeid filme, kuulata elavaid memuaare, tantsida ringtantse, lugeda Reaali Päevalehe eriväljaannet, tutvuda sajandivanuste esemete ja fotode väljapanekutega ning teha fotosid Peeter Suure maali ees. Keldrikorrusel oli nn tänav, kus võis pingil istuda, jalutada ja vaadata Tallinna linna, kooli lähiümbruse ning kooli vilistlase Georg Lurichi pilte, lugeda 1917. ja 1918. aasta ajalehtede Teataja ja Päevalehe artikleid. Söögivahetunnil pakuti leiba ja võid ning lahjat teed.

Klassijuhatajatunnis jagati ajastutruud tunnistused. Järgnes iseseisvusmanifesti ettelugemine ning oma klassi soovide esitamine sündivale Eesti Vabariigile. Päeva lõpus moodustati Reaali kooliperest Eesti Vabariigi 100. aastapäeva logo ning tehti droonifoto.

Saja aasta tagune Eesti Ajutise Valitsuse esimene istung Tallinna Reaalkoolis taaslavastati minuti täpsusega

25. veebruaril 2018 möödus 100 aastat päevast, mil Eesti Ajutine Valitsus pidas Tallinna Reaalkooli direktori kabinetis oma esimese töökoosoleku.

Hoolekogu esimehe Madis Pätsi eestvedamisel ja koolipere kaasabil tähistati ajaloolist päeva suurejooneliselt. Riigisekretäri Heiki Loodi osavõtul meenutati ajaloolist istungit koha ja minuti täpsusega. Aulas pidas riigi loomisest ettekande TLÜ õigusajaloo professor Peeter Järvelaid ning esietendus isamaaline fiktsioon „Reaalne Wabariik“ (autor Karl-Martin Sinijärv, lavastaja Reeda Toots). Kooli trepil esinesid kõnega peaminister Jüri Ratas ja härra Trivimi Velliste ning loeti ette manifest. Seejärel liiguti rongkäigus Vabadusristi juurde, kuhu asetati mälestusküünlad ja tehti ühisfoto.

Ajalooliselt huvitava kurioosumina seob 25. veebruar 1918 ka 132.b klassi lõpetanud kolme neidu: Hanna-Ingrid Nurm, Johanna-Liisa Aimla ja Katariina Päts. Nimelt osalesid Eesti esimesel ajutise valitsus tööistungil teedeministrina Ferdinand Peterson, välisministrina Jaan Poska ja peaministrina Konstantin Päts. Vastavalt siis nende kolme neiu esiisad.

Ekke-Markus Muttika, Tallinna Reaalkooli õpilane

Tiia Luuk, Madis Somelar, Tallinna Reaalkooli ajalooõpetajad

Ene Saar, Tallinna Reaalkooli direktor

Katariina Päts,Tallinna Reaalkool, vil! 132