3.1.4.5

Ristiku Põhikool viis õpilased Eesti Wabariigi aega

Ristiku Põhikool korraldas kolm harivat ja tegusat koolipäeva Eesti Vabaõhumuuseumis.

20.–22. veebruaril 2018 külastasid muuseumi kõik 1.–9. klassi õpilased, kes osalesid nii muuseumipedagoogide tunnis kui ka Ristiku põhikooli õpetajate töötubades.

Muuseumitund Kuie koolis viis lapsed 1938. aastasse, et teha ettevalmistusi Eesti Wabariigi 20. aastapäevaks. Üheskoos prooviti nimede eestistamist, koostati piduliku aktuse eelarve, kuulati ja lauldi hümni, mängiti läbi 1938. aasta aprilli presidendivalimised ning valmistati vahukooretorti kirssidega.

Ristiku põhikooli õpetajate töötubades tuli hakkama saada ebatavalise õpikeskkonnaga, üles näidata leidlikkust ja teha meeskonnatööd saja aasta taguses ajas, kus tihti puudus elekter, rääkimata tänapäevastest suhtluskanalitest ja nutivahenditest. Lapsed said aimu, millised olid tolleaegsed vaba aja veetmise viisid, kuidas hoidis vanarahvas oma tervist siis, kui polnud perearsti ega apteeki, milliseid loomi kasvatati talus ja millised tööriistu kasutati metsatöödel.

Pakaselised ilmad ei olnud takistuseks, et nautida muuseumis toimunut ja teistsuguseid koolitunde, saada osa õpetlikest ja meeldejäävatest koolipäevadest.

Birgit Sagar, Ristiku Põhikooli huvijuht

Ristiku Põhikooli lapsed said Eesti vabaõhumuuseumis kogeda, kuidas vanarahvas pidu korraldas ning mis tööriistu kasutati metsatöödel