3.1.4.7

Lasnamäe Põhikool reisis mööda maakondi

Lasnamäe Põhikoolis pühendati Eesti 100. aastapäevale projekt „Reis mööda maakondi“.

Lasnamäe Põhikooli õpetajad ja õpilased valmistasid projektis „Aegade taassünd“ Muhu tikandite motiividega prosse

Ettevõtmine sai alguse 2016. ning lõppes 2018. aastal. Projekti raames toimusid viktoriinid, muuseumitunnid, õppereisid, lahendati loovülesandeid, tehti ettekandeid ja esitlusi. Kokkuvõtteks tehtud tööst valmisid maakondadele pühendatud filmid.

1.–20. veebruaril 2018 viidi koolis läbi Eesti juubelile pühendatud projekt „Aegade taassünd“.

Õpetajad tutvustasid eesti rahvarõivaste luulet, koos õpilaste ja õpetajatega valmistati Muhu tikandite motiividega prosse, rahvarõivais nukke. Õpilased osalesid filmivõtetel Eestimaa erinevates paikades. Projekti kõrgpunktiks oli videokonkurss „Külma mere ballaadid“. Projekti toetas Lasnamäe Linnaosa Valitsus.

Anna Tsurenkova, Lasnamäe Põhikooli huvijuht

Jelena Slepova, Lasnamäe Põhikooli õpetaja