3.1.5.13

Rukkilille lasteaias õpiti eesti keelt ka riigi sünnipäeval

Eesti Vabariigi juubeli tähistamine kulges Tallinna Rukkilille Lasteaias suure entusiasmi ja rõõmuga, selgeks õpiti palju eestikeelseid rahvalaule ja -mänge.

Rukkilille lasteaias meisterdati koos peredega Tallinna vanalinna majade mudeleid ning pani need välja näitusele „Meie kodulinn“

Enne laste õpetamist õppisid õpetajad ise õppealajuhataja Ulvi Veerme ja muusikaõpetaja Margarita Kempi eestvedamisel eesti rahvalaulude ja -tantse, kaasa aitas tuntud rahvatantsujuht Ülo Luht.

Eesti kõnekeele selgeks saamiseks on lastaias loodud keelekümblusrühmad ning eesti keelt õpetatakse kõigis aiarühmades. Rahvamängud, -laulud, ringmängud, tantsud, luuletused, näidendid ja head eesti keele õpetajad – kõik kokku innustavad lapsi eesti keeles rääkima.

Lasteaias on mitmeid ettevõtmisi, et tutvustada Eesti lastekirjandust, kultuuri ning ajalooga seotud vaatamisväärsusi. Näiteks tekitatakse projektidega „Raamatutarkus – 100 väärtust“ ja „Igal perel oma mui- nasjutt“ vanemate kaasabil lastes huvi ilukirjanduse ja näitekunsti vastu. Peredega koostöös valminud meisterdused Tallinna vanalinnast olid näha veebruarikuu näitusel „Meie kodulinn“.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aktusel esitatigi eesti tantse ja laule ning korraldati Eesti-teemalisi viktoriine. Lapsed said Tallinna linnalt kingituseks uued eesti rahvariided.

Allikas: Tallinna Rukkilille Lasteaed