3.1.5.19

Liikuri Lasteaias korraldati laulu- ja tantsupidu

Tallinna Liikuri Lasteaias korraldati 28. veebruaril 2018 Eesti sajandijuubelile pühendatud laulu- ja tantsupidu.

Pidu korraldati Tallinna Haridusameti koordineeritava eesti keele õppe pilootprojekti raames, eesmärgiks varase keeleõppe toetamine eesti keele aktiivse kasutamise kaudu.

Osalesid Tallinna Liikuri Lasteaia, Tallinna Linnamäe Lasteaia, Taime Lasteaia, Lasteaia Naeratus ja Tallinna Allika Lasteaia lapsed.

Peoks panid lapsed selga rahvariided ja õppisid selgeks laulud, tantsud ja mängud. Koos õpetajatega tantsiti tantse „Eesti polka“ ja „Kalli-kalli“ ning lauldi laule „Eestimaa“, „Koos on hea olla“ ja „Tallinn“. Iga lasteaed esitas ka oma lugu. Liikuri lasteaia õpetajad tantsisid eesti rahvatantsu „Üits paigake“. Lõpulaul lauldud, kustus ka laulu- ja tantsupeo tuli, et taas süttida järgmisel aastal.

Eesti iseseisvuspäeva ühine tähistamine tõi osalejate südametesse erilise sooja tunde.

Jelena Lofitskaja, Tallinna Liikuri Lasteaia õppealajuhataja