3.3

Tallinna Haridusamet 100

16. novembril 2018 saab haridusamet saja-aastaseks, sama vanaks, kui Eesti Vabariik. Seega on juubeliaasta ka haridusametil.

Koolihariduse juured ulatuvad Tallinnas juba 13. sajandisse. Sajandite jooksul muutusid linnas nii riigivõim kui ka hariduselu. Algselt oli koolihariduse andmine kiriku pärusmaa. Toomkiriku juures tegutsev toomkool haris tulevasi kirikuametnikke, mõningast algharidust anti ka linnakodanike lastele. Õppetöö toimus ladina keeles, levinumaks õppemeetodiks oli mehhaaniline pähe tuupimine vitsa ja kartseri sunnil. Tallinna rae pädevusse läks all-linna laste koolitamine 14. sajandi lõpus ning 1428. aastal sai linna raad loa linnakooli asutamiseks Oleviste kiriku juurde. Nii see algas.

1600. aastal kehtestas Tallinna raad teadaolevalt esimese kooliseaduse Eestis. 1631. aastal avati Tallinna gümnaasium, praegu linna vanim kool Gustav Adolfi Gümnaasium.

Kolm sajandit hiljem sai Eestist iseseisev riik. Muu hulgas tuli üles ehitada ka haridussüsteem. Alates 1. aprillist 1918 asus hariduselu juhtima Tallinna Linna Koolivalitsus. 15. novembril 1918 valiti Tallinna Linnavalitsuse koosoleku otsusega Tallinna haridusjuhiks linnanõunik Jüri Annusson ning Tallinna hariduselu juhtimine anti Linna Rahvahariduse Komisjonile.

16. novembril 1918 ilmus linna ametlikus väljaandes „Tallinna Teataja“ ametlik teade linnavalitsuse eelmise päeva otsusest ning seda päeva loetaksegi Tallinna Haridusameti sünnipäevaks. Samal aastal rajati ka Tallinna esimene lasteaed – praegune Kopli Lasteaed – ja alguse sai alushariduse andmine pealinnas.

16. novembril 1918 ilmus linna ametlikus väljaandes Tallinna Teataja ametlik teade innavalitsuse otsusest ning seda päeva loetaksegi Tallinna Haridusameti sünnipäevaks

Uuel haridusjuhil Jüri Annussonil esialgu oma ametnikkonda ei olnud. Linnavalitsuse haridusosakond moodustati ja haridusosakonna juhataja nimetati linnavolikogu erakorralise koosoleku otsusega 10. veebruaril 1919. Haridusosakonna ülesandeks seati rahvahariduse korraldamine ja juhtimine linna piirides.

1. oktoobrist 1919 kehtestati Eestis üldine 4aastane koolikohustus 9–14aastastele lastele. Tallinna hariduselu hakkasid juhtima haridusosakond ja linnavolikogu haridusnõukogu. Haridusosakond tegeles nii koolide kui ka lasteaedade, lastekodude ning täiendus- ja õhtukoolide töö juhtimisega. Kandev roll hariduselu edendamisel oli koolinõunikel.

1930. aastast kehtestati 6klassiline koolikohustus. Tugevama õpetajaskonnaga olid käsitletaval ajajärgul Tallinna Linna 21. Algkool ja Tallinna Linna Poeglaste Reaalgümnaasium (praegune Tallinna Reaalkool) ning eragümnaasiumidest Jakob Westholmi Gümnaasium.

Taasiseseisvunud Eestis ootasid hariduselu taas muutused. Muuhulgas nimetati Tallinna hariduskoondis 1. veebruaril 1992 ümber Tallinna Haridus- ametiks. 2000. aastal korraldati ümber kogu linna haridusjuhtimise struktuur ning linnaosade haridusosakonnad likvideeriti. Linnaosadesse jäid esialgu haridusnõunikud, kes hiljem toodi ameti koosseisu asutuste kuraatoritena.

Koopia linnavalitsuse koosoleku protokollist 15. novembril 1918, kus otsustati „kooliamet ja terwishoiu amet linnanõunik Annussoni juhatuse alla anda“

Tänapäeval tegeleb Tallinna Haridusamet (edaspidi ka THA, haridusamet) praktiliselt kõikide munitsipaalhariduse teemadega, sh hariduse korraldus, hoonete haldus, valdkonna eelarve, IKT ja palju muud. Haridusameti peamiseks kliendiks on laps ja õpilane, kelle heaolule lasteaias, koolis või huvikoolis on suunatud kogu ameti tegevus nüüd ja edaspidi.

Kui sajandeid tagasi käis õppimine läbi tuupimise ja hirmu, siis millenniumi vahetuse paiku hakkasid puhuma muutuste tuuled, mis on üha enam jõudu kogunud. Kahel viimasel õppeaastal on Tallinna Haridusamet seadnud prioriteediks muutunud õpikäsituse (MÕK) rakendamise kõikides haridusasutustes.

Jüri Annussoni allkirjaga korraldus asjade üleandmiseks Linna Rahvahariduse Komisjonile

Neeme Mozolev, THA sisekontrolli peaspetsialist

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

Dokumentide koopiad pärinevad Tallinna Linnaarhiivist.

Põhjalikult saab Tallinna Haridusameti ajalooga tutvuda Tallinna Haridusameti kodulehel

www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinna-hariduse-ajalugu-2#eesti