4.1

Õpikodade projekt „Vau!Ohhoo!“

Kes rikkus talu kaevuvee ja tegi põrsad haigeks? Seda ja palju muudki uurisid Tallinna õpilased õpikodade projektis „Vau! Ohhoo!“.

Uusi teadmisi omandati läbi elulise juhtumi, millele tuli nelja kuuga lahendus leida. Õpilastel tuli lahendada lugu Kostivere kandis asuvast mahetalust, kus kasvatatakse ürte ning peetakse koduloomi. Paari nädala eest rajati talusse uus puurkaev, kuid vesi lõhnas nii halvasti, et juua seda ei julgetud. Lisaks juhtus isal veel äpardus, mille tagajärjeks on suur auk maja ümber olevas aias. Hommikul oli talu õu loomade jälgi täis ning paari päeva pärast jäid põrsad haigeks. Millega on tegu ja kes selle põhjustas, tuleb talu noortel ise välja selgitada, sest ravimeid, mida loomaarst välja kirjutaks, mahetalus kergekäeliselt kasutada ei soovita.

Juhtumit lahendas kakskümmend 8. klassi õpilast mitmest eri koolist (GAG, Tallinna Südalinna Kool, Ristiku Põhikool, Tallinna 21. Kool jt). Tegu on juba kogenud „uurijatega“, kes osalesid eelmisel aastal pilootprojektis ning soovisid tänavu jätkata. Vanemuurija on õpetaja Helina Reino (GAG).

Igas õpitoas harutati lahti jupp mõistatusest ja jõuti lahendusele lähemale. Samas tekkisid uued elulised probleemid ja põnevust jätkus lõpuni.

Valmis töölehti õpilastele ei antud. Jagati teoreetilisi teadmisi looga seonduvatel teemadel, praktilisi tegevusi pidid õpilased ise välja pakkuma.

Esimene tund 24. jaanuaril viidi läbi Eesti Loodusmuuseumis. Lugu saadi kätte ning jaguneti nelja rühma. Arutelu käigus jõuti arusaamisele, milliseid kohti oleks vaja uurida ning kuidas ja miks uurida. Oli vaja võtta jäljendid metslooma jälgedest (loodusmuuseum oli ette valmistanud spetsiaalsed mulaažid). Seda tehti soolataignaga, mis tuli ise valmis sõtkuda. Jäljed võetud, asuti neid teatmike järgi määrama. Proovid tuli korralikult ja turvaliselt pakendada, nii, et neid saaks tuvastada ka siis, kui midagi peaks juhtuma.

Viis järgmist tundi toimusid GAGis, iga tunni keskmes oli üks õppeaine. 7. veebruaril (infotehnoloogia) tuli meisterdada droon. 21. veebruaril (geograafia) kaardistati drooni abil territoorium. Otsimisteekond salvestati Endomondo äpiga ja teekonnast tehti Google Mapsis kaart. 7. märtsil (keemia) analüüsiti veeproove. 21. märtsil (matemaatika) mõõdeti ja arvutati ning tehti kuldlõige. 4. aprillil (füüsika) uuriti vee elektrijuhtivust, määrati vee tihedus jt parameetreid. 18. aprillil uuriti Eesti Loodusmuuseumis vee elustikku. 2. mai tunnis (bioloogia) jätkati GAGis uuringuid.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Samal ajal laienes eelmisel õppeaastal LTT-valdkonna ainete lõimimise pilootprojektis „Vau! Ohhoo!” välja töötatud mudel teistesse Tallinna koolidesse. Õpikodade jätkuprojektis osalesid Tallinna Humanitaargümnaasiumi, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Ristiku Põhikooli, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi, Tallinna Ühisgümnaasiumi, Haabersti Vene Gümnaasiumi, Tallinna 21. Kooli, Kalamaja Põhikooli, Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Mahtra Põhikooli, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi, Karjamaa Põhikooli, Pelgulinna Gümnaasiumi, Pirita Majandusgümnaasiumi ja Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilased.

Töötubades osalesid 7.–8. klassi õpilased, kes uudse kogemuse käigus omandasid teadmisi ja oskusi eri valdkondadest.

Projekti eesmärk oli arendada loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogiaalast kirjaoskust III kooliastmes, koostööd vene ja eesti emakeelega õpilaste vahel, ideede kujundamise oskust ja leidlikkust praktiliste tööde tegemisel. Õpikodadega pakuti inspireerivat õpikogemust ning võimalust tegeleda antud valdkonnaga sügavamalt.

Oktoobrist aprillini toimus kolmes koolis kokku üheksa töötuba keemias, matemaatikas, bioloogias, geograafias, robootikas ja ettevõtluses koostöös TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory ja Tervishoiumuuseumiga. Töötubades said õpilased katsetada, uurida ja analüüsida, märgata probleeme ja neile lahendusi leida. Nad lahendasid salakirja, tegid keemia- ja füüsikakatseid, ehitasid roboteid, uurisid mikroskoobiga sõrmejälgi, loomade karvu ja loomseid kudesid, osalesid teadusteatris „Avalik lahkamine“, modelleerisid pinnamoodi ning hindasid leitud aarde väärtust.

Laagripäevad Karepal olid täidetud avastuslike töötubadega, kus uuriti maavarasid, ehitati spagetisildu ja veepumpasid, käidi orienteerumas ning tehti palju muud huvitavat

3.–4. juunini 2018 kogunesid Tallinna teadmishimulised õpilased ja õpetajad Karepale teaduslaagrisse, et panna punkt kogu aasta kestnud õpikodade projektile „Vau! Ohhoo!“.

Laagrisse tuli 115 õpilast ja õpikodade eestvedajat Tallinna koolidest ning LTT (loodusteaduste, täppisteaduste ja tehnoloogia) valdkonna õpetajad.

Laagripäevad olid täidetud avastuslike töötubadega teadusteatri Kvark, TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli ja Eesti Tervishoiu Muuseumi juhendajate käe all. Esimesel päeval osalesid õpilased töötubades, kus ehitati spagetisildu ja veepumpasid, programmeeriti Arduino roboti teekonda ning uuriti keemiliste katsete abil maavarasid. Õpetajate töötoas räägiti USA päevast TTÜ Mektorys, näidati loodusfilmi „Big Cats“ ning tutvustati uue õppeaasta õpikoja programmi. Õhtul esines laagrilistele teadusteater Kvark. Teisel päeval tegutsesid õpilased ja õpetajad koos tervise ja robootika töötubades, käidi orienteerumas. Laagripäeva lõpetasid sportlikud tegevused.

Õpikodade pilootprojekt 20 õpilase ja 20 õpetajaga viidi läbi 2016/17. õppeaastal. Teistmoodi õppimine osutus sedavõrd populaarseks, et projektiga jätkati ka tänavu. Nüüd osales programmis juba 160 õpilast 13 koolist. Programm kestis neli kuud, iga grupp läbis selle ajaga kaheksa õpituba.

Osalevad kokku 115 õpilast ja õpikodade eestvedajad Tallinna koolides, LTT ainete õpetajad.

Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

Merle Pähn, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpetaja