4.2.2.2 

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis tutvuti nutivahenditega

23. aprillil 2018 korraldas Ehte Humanitaargümnaasium nutikuu digikonverentsi „Vidin, mis on alati kaasas, ehk hariduse uuenduslikud tavad“.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis kasutatakse innukalt LittleBits komplekte

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi nutikuu ürituste eesmärk oli suurendada nii õpilaste kui ka õpetajate huvi nutimaailma kasutamise vastu õppetundides.

Tutvuti robotite, elektrooniliste komplektide, 3D- printeri ja erinevate veebikeskkondadega, mis arendavad mõtlemist ja loogikat, matemaatilisi ning programmeerimisoskusi.

Õpetajad said osaleda 3D-printeri kasutamise töötoas, kus lihtsa ja mugava veebikeskkonna Tinkercad abil loodi oma 3D-ese. Nelja klassi õpilastele korraldati töötuba „Loo oma münt 3D-printeriga“. 7. ja 11. klass osales matemaatikatunnis „Avasta matemaatikat koos Desmosega“, kus veebikeskkonna Desmose abil õpiti tegema funktsiooni graafikut koefitsiente muutes.

Õpetajatele ja lapsevanematele korraldati seminar „Robootika“, kus õpiti kasutama koolis olevaid elektroonilisi komplekte ning roboteid: LittleBits, Bee-bot, Ozobot, LEGO Mindstorms EV3.

Projektipäeval „KoodiTund“ katsetasid algklasside õpilased programmeerimist CodeMonkey veebikeskkonnas. Juhiste abil suunati lõbusa ahvi tegevusi ning liiguti kergemalt tasemelt keerulisemale. Tunnis osales 93 õpilast ja üks lapsevanem, kes olid CodeMonkey’iga tegutsemisest väga innustunud.

Algklassiõpilastele oli mõeldud kolmepäevane „Programmeerimise ABC“ üritus, kus sai end proovile panna Bee-Bot’idega programeerimises. 1.–2. klasside õpilased läbisid neli jaama: matemaatika, loodusõpetus, vene keel (mõistatused) ja EV100 (Eesti sümbolid). Klasside ülesanded olid erineva raskusastmega. 3. klassidele olid matemaatika, eesti keele, inglise keele ja vene keele jaam. Osalesid nii keelekümblus- kui ka tavaklasside õpilased, kes said kõigega iseseisvalt hakkama.

Sergei Sumin, Maria Boiko, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpetajad

Merike Kõrven, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õppealajuhataja