4.2.2.4

Ehte Humanitaargümnaasiumi digikonverents „Vidin, mis on alati kaasas, ehk hariduse uuenduslikud tavad“

23. aprillil 2018 korraldas Ehte Humanitaargümnaasium nutikuu digikonverentsi „Vidin, mis on alati kaasas, ehk hariduse uuenduslikud tavad“.

Konverentsi peamiseks eesmärgiks oli parimate praktikate jagamine ning uute ühistegevuste võimaluste otsimine, et luua efektiivset õpikeskkonda ning laiendada õpetajate kutsekogukonda vene õppekeelega koolides.

Konverents tõi kokku üle 150 õpetaja 39 Eesti koolist ning külalised Minskist, Peterburist ja Moskvast. Viidi läbi 23 töötuba, kus 30 õpetajat jagasid oma kogemusi digitaaltehnoloogia kasutamisest.

Konverentsi idee autoriteks olid Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi haridustehnoloog Ljudmilla Roždestvenskaja, Ehte Humanitaargümnaasiumi haridustehnoloog Dmitri Mištšenko ja Tallinna Pae Gümnaasiumi haridustehnoloog Maia Lust.

Dmitri Mištšenko, Ehte Humanitaargümnaasiumi haridustehnoloog