4.2.2.7

Nutikas õuesõppe päev Kopli Lasteaias

Kopli Lasteaed korraldas Tallinna nutikuul nutika õuesõppepäeva, milleks sobis suurepäraselt rahvusvaheline õuesõppepäev 14. aprill.

Kopli Lasteaia pisipõnnid õppisid nutikalt õues

Õues õppimist on Kopli Lasteaed tähtsustanud juba aastaid. Õpetajad Sandra Lelov ja Silja Järve ühendasid seekord õuesõppepäeva infotehnoloogiliste vahenditega. Eesmärkideks seati, et laps oskaks orienteeruda õueala kaardi järgi, jälgida Bee-Bot ja Blue-Bot robotile käskluse sisestamisel etteantud koodijärjestust, mängida puu juures liikumismängu ning arvestada rühmakaaslaste ja mängureeglitega.

Kopli Lasteaia õpetajad kasutasid ja katsetasid aprillikuus erinevaid digivahendeid, et muuta õppimine ja õpetamine põnevaks ja elulähedaseks.

Marika Ärmpalu, Kopli Lasteaia direktor