4.2.2.8

Nutikad ettevõtmised Lasteaias Maasikas

Lasteaia Maasikas sõimerühma lapsed    tegid samuti 24. aprillil tutvust Ozoboti  robotitega.

Lasteaia Maasikas sõimerühma lapsed said osa näidendist „Kakuke“, kus peategelaseks oli Ozobot

Õpetajad olid ette valmistanud näidendi „Kakuke“, kus peategelaseks oli Ozobot. Lapsed vaatasid etendust ise kaasa mängides ja lauldes. Algul oli huvitav jälgida Ozoboti liikumist mööda erivärvilisi jooni, veel põnevam oli ise roboti töötamist katsetada. Lapsed olid vaimustuses ja ka täiskasvanud said positiivse elamuse.

24. aprillil 2018 toimus Lasteaias Maasikas nutikuu ühisüritus „Rohelise kooli radadel“, kus tegevustes lõimitud robootika teiste ainevaldkondadega.

Ozoboti abil tutvuti Eesti geograafilise kaardiga: liiguti mööda rannaäärt, nähti suurimaid saari ja tõdeti, et Eestis kasvab palju metsa. „Bussisõidu“ ajal vaadati filmi looduse tärkamisest ja tuletati meelde, kuidas tuleb looduses käituda. Suur oli laste imestus, kui leiti metsa ääres olevale lõkkeplatsile maha jäetud suur prügihunnik. Lapsed sorteerisid prahi õigetesse prügikastidesse.

Bee-Bottide ja Blue-Bottide abil asuti loodust avastama. Õpimattidel olid ülesanded leht- ja okaspuude, taimede, putukate, loomade ja lindude kohta. Piknikul arutati vitamiinide ja tervislike toiduainete teemal.

Kaasa lõid Sitsi Lasteaed, Tallinna Seli Lasteaed, Tallinna Järveotsa Lasteaed, Lasteaed Kelluke ja Lasteaed Mesipuu. Lastele meeldis robootikavahendeid kasutada, küllap suurenes koostööoskus, arenes keskendumisvõime ja loovust. Ühisüritus liidab lapsi, nad saavad omavahel suhelda ja üksteiselt õppida.

Heidi Tammik, Lasteaia Maasikas õppealajuhataja