4.5.1

Kolme kooli ühine õpikoda „Avasta ja imesta”

Kolme kooli – Haabersti Vene Gümnaasiumi, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi ja
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi – ühine õpikodade projekt „Avasta ja imesta“ kasvatas õppurite huvi täppisteaduste vastu.

Õpikoja eesmärk on loodus- ja täppisteaduste populariseerimine lõimitud aineõppe kaudu, uurimuslike oskuste ja loovmõtlemise arendamine, loodusteadusliku kirjaoskuse ja eestikeelse eneseväljendamise ning koolidevahelise koostöö arendamine. Projektis osalesid 7.–8. klasside õpilased.

Projekti „Avasta ja imesta” käigus said õpilased õppida läbi põnevate praktiliste tegevuste ning teha uskumatuid avastusi füüsikas, keemias, matemaatikas, geograafias ja bioloogias, aga ka ettevõtluses. Õpilastele antakse stsenaarium, millest saab läbiv uurimisprobleem erinevates töötubades. Töökeeleks on eesti keel, mis aitab laiendada vene kodukeelega noorte sõnavara ja suurendab õpilaste omavahelist läbikäimist.

Projekt viidi läbi STEAM-õppe raames (Science, Tehnology, Engineering, Art, Mathematics). Projekti toetas Tallinna Haridusamet.

Jelena Matina, Haabersti Vene Gümnaasium Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium