4.5.10

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi ja Tallinna Kunstikooli õpilased kasvatasid taimi

Tallinna Mustjõe Gümnaasium ja Tallinna Kunstikool viisid ellu projekti „Aed koolis“.

Tallinna Mustjõe Gümnaasium ja Tallinna Kunstikool projekt „Aed koolis“

Projekt kestis 2017. aasta kevadest sügiseni, eesmärgiga tutvustada õpilastele kasulikke taimi ning äratada lastes huvi tervisliku eluviisi vastu. 5.–6. klasside õpilased panid oma klassiruumides kasvama erinevad taimed. Seejärel külastati Tallinna Botaanikaaeda ja uuriti, millised kasulikud taimed kasvavad seal. Projektipäev oli kakskeelne ning rikastas mõlema kooli õpilaste sõnavara ka taimenimetustega.

Oma kasvatatud taimi, taimede joonistusi, projekti käigus saadud teadmisi ja uuringute tulemusi tutvustati ka koolikaaslastele.

Marina Ilyina, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi projektijuht