4.5.14

Tallinna Unistuse lasteaed ja Kesklinna Vene Gümnaasium projektis „Liiklusvanker – koolilt lasteaiale“

Tallinna Unistuse Lasteaed ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium osalesid üheskoos Maanteeameti projektis „Liiklusvanker – koolilt lasteaiale“.

Unistuse lasteaia lapsed võtsid rõõmsalt kingituse vastu, nüüd on liiklusõpe palju huvitavam

Projekti eesmärgiks oli tihendada haridusasutuste omavahelist koostööd ja teha Eesti juubeli puhul heategevuslik kingitus lasteaialastele ja algklasside õpilastele. Unistuse lasteaed sai Kesklinna Vene Gümnaasiumi abiga rikastada lasteaia mängu- ja õppetegevusi. Teadmisi ja oskusi liikluses ohutult toimetulekuks nii jalakäija kui ka jalgratturina omandab lasteaialaps kõige paremini mängides. Koolid said mitmekesistada tööõpetuse tundide tegevust ja kinnistada algklassilaste teadmisi liiklusest.

Julia Ignatenko, Tallinna Unistuse Lasteaia õppealajuhataja