4.5.15

Tallinna Loitsu Lasteaia ja Tallinna Lindakivi Lasteaia koostööprojektid

2017/18. õppeaastal viisid Tallinna Loitsu Lasteaed ja Tallinna Lindakivi Lasteaed
ellu kaks koostööprojekti.

Projekti „Lasteraamatute vägi keeleõppes“ lõpuürituseks oli ühine piknikuga õppepäev Eesti Vabaõhumuuseumis

Projekti „Lasteraamatute vägi keeleõppes“ sihtrühmaks olid lasteaedade kooliminejad õpilased ja nende vanemad. Projektiga sooviti lastes ja nende vanemates äratada huvi eesti keele ja lastekirjanduse vastu, kujundada positiivset suhtumist raamatute lugemisse, arendada laste suhtlemisoskust ning mitmekesistada keeleõppetööd lasteaias.

Lasteaedadesse loodi lasteraamatutega varustatud lugemisnurgad, kust vanemad said raamatuid ka koju laenutada. Toimusid töötoad, külastati Eesti Lastekirjanduse Keskust ja Tallinnas asuvat Nukumuuseumi, korraldati laste luule- ja draamafestival. Vabariigi aastapäeva tähistati mõlemas lasteaias heategevusliku isevalmistatud muinasjututegelaste näitusega. Külla tuli Andrus Kivirähk, kes rääkis lähemalt oma raamatute sünnist ja sellest, kuidas temast lastekirjanik sai. Lapsed esitasid kirjanikule küsimusi, kinkisid oma kätega tehtud kingitusi ning võtsid raamatutesse autogramme. Lõpuürituseks oli ühine piknikuga õppepäev Eesti Vabaõhumuuseumis.

Projekt laiendas laste silmaringi, andis teadmisi ja tekitas huvi lastekirjanduse ning eesti keele õppimise vastu. Kokku osales 96 last ja 12 õpetajat. Projekt rahastati Innove programmi „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul” raames.

Teine ühisprojekt „Meid ühendab Eesti lastekirjandus“ oli lasteaedade õpetajatele ja tugispetsialistidele. Projektiga laiendati õpetajate teadmisi ja oskusi, kuidas parimal moel rakendada Eesti lastekirjandust eesti keele õppes.

Septembris 2017 osaleti koolitusel „Aktiivõppe meetmed eelkooliealiste laste lugema-kirjutama õpetamisel“. Töörühmades arutleti teemal „Raskused ja võimalused lastekirjanduse kasutamisel muukeelsete laste õppetöö korraldamisel“. Ühistööna valmis veebipõhine Eesti lastekirjanike luulekogu, kus luuletused on süstematiseeritud nii vanuseliselt kui temaatiliselt. Märtsis 2018 korraldati koolitus teemal „Raamat lasteaias kui väärtuskasvatuse mõjuv abistaja ja toetaja“.

Õpetajad leidsid, et projekt tugevdas lasteaedade vahelist meeskonnatööd ja avardas õpetajate teadmisi Eesti lastekirjanike loomingust. Väga oluliseks peeti ka praktiliste kogemuste vahetust.

Pedagoogide õpet rahastati Innove programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ meetme „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ raames.

Jekaterina Gritsevskaja, Tallinna Loitsu Lasteaia direktor

Irina Morozova, Tallinna Lindakivi Lasteaia õppealajuhataja