4.5.16

Tallinna Liivamäe Lasteaia ja Harju kalurite „kalapäevad“

Tallinna Liivamäe Lasteaial on sõprussuhted Harju kaluritega, sest nii saavad lapsed oma silmaga näha, millised kalad meres elavad ning kuidas jõuab kala toidulauale.

Liivamäe lasteaeda külastas külastas Argo Aruvald Rannamõisa Laevaseltsist ja näitas lastele päris kalu

Projekti eesmärgiks on tutvuda mere olemusega eri aastaaegadel ning kalurite töö ja töövahenditega.

Kalurid käisid külas lasteaias ning lapsed käisid külas Tapurla kaluritel. Lapsed joonisid pilte, mis lähevad Harju Kalaliidu kodulehele. Lapsed said endale kala-aabitsad. Kõik edasised kaladega seonduvad üritused korraldati neljapäevasel päeval, mida vanast ajast teatakse „kalapäevana“.

Lasteaeda külastas Argo Aruvald Rannamõisa Laevaseltsist. Ta tuli lasteaeda kaluririietuses, näitas kalurivarustust, erinevaid õngesid ja pilte sellest, kuidas kalad inimeste koju jõuavad. Külaline rääkis ka merekaladest, näitas kalade elu meres. Seejärel said lapsed kalu oma käega katsuda. Kõik olid julged ja soovisid kalu puudutada. Kätte pandi kummikindad ja kalaseiklus võis alata. Uuriti kalade suurust, lõhna, uimi, lõpuseid, suud ja raskust. Isegi sõimerühma lapsed vaatasid kalu suurte silmadega ja mõned julgemad katsusid ka.

Imbi Pajula, Tallinna Liivamäe Lasteaed