4.5.17

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi meediakursus Arvo Ihoga

Jaanuarist aprillini 2018 toimus Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis meediaprojekt „Meediakursus gümnaasiumi õpilastele Arvo Iho juhendamisel”.

Mustamäe reaalgümnaasiumi meediakursust gümnaasiumi õpilastele juhendas Eesti filmitegija Arvo Iho

Eesmärgiks oli arendada gümnaasiumiõpilaste meediapädevust Tallinna Ülikooli filmirežii dotsendi ja Eesti filmitegija Arvo Iho juhendamisel. Kolmekuulise meediakursuse ajal said õpilased baasteadmised erinevate meedialiikide kohta, külastasid meediaga seotud asutusi, tegid praktilisi meediaproduktsioone professionaalse juhendaja käe all. Osa õppetunde toimus Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis (BFM), mis võimaldas õpilastel tunda end filmikooli tudengina ja saada aru, milline on elu professionaalses ja kaasaegses filmikoolis ning meediamaastikul.

Projekti toetas Haridus- ja Teadusministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus.

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium