4.5.19

Koolid rikastasid õppimist koos Rändava Bioklassiga

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium (TKVG) ja Tallinna 21. Kool rikastasid õppimist koostöös Tartu Ülikooli Rändava Bioklassiga.

Tallinna 21. Kooli ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpilased õppisid Rändavas Bioklassis

Tegu on rändava laboratooriumiga, mis tutvustab uusimaid bioteaduste saavutusi. 10.–12. klassi õpilased said ise läbi viia teaduslikke eksperimente, neil oli võimalus tutvuda tänapäevaste DNA-analüüsi meetoditega ja töötada kaasaegsete labori töövahenditega: PCR, elektroforees, spektrofotomeetria, automaatpipetid.

Õppepäev koosnes teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas räägiti põhjalikult DNAst. Praktiline osa algas pipettimise õppimisega, millele järgnes võistlus. Praktiline töö jätkus PCRi reaktsiooni tulemuste analüüsiga. Juhendajad olid Tartu Ülikooli geenitehnoloogia eriala üliõpilased, kelle seas ka mõlema kooli vilistlasi.

Päev pakkus palju uut ja põnevat, programmi edukaile lõpetajaile anti Tartu Ülikooli tunnistus.

Allikas: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht