4.5.2

Koolikunst-kunstikool Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

Kadrioru Saksa Gümnaasium (KSG) uuendas 2017. aasta septembris pikaajalist koostööd Kadrioru Kunstimuuseumiga.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktor Imbi Viisma (vasakul) allkirjastamas uut koostöölepingut Kadrioru kunsti- muuseumiga

Projekti „Koolikunst-Kunstikool“ eesmär- giks on tuua klassiruumidesse Eesti kunstnike kunstiteostest tehtud kvaliteetsed reprod kunstimuuseumi kogudest. Nii kool kui ka muuseum soovivad viia noori kunstile lähemale.

7.–9. klassi noormehed raamisid tööõpetuse ja tehnoloogia õpetaja Tõnu Tammari juhendamisel 24 reproduktsiooni, mis liiguvad teatud aja tagant klassist klassi. Reprodega kaasnevad slaidid, kus antakse ülevaade kunstiteose autorist ja loomingust ning esitatakse suunavaid küsimusi klassikaaslastega arutamiseks. Õpilased koguvad teadmisi Eesti kunstnike loomingust, saavad mõtiskleda, võrrelda, arutleda ja avaldada arvamust ning loovad siis oma kunstiteose, mida näidatakse koos reproga. Õppematerjalide keelelise toimetamisega tegelesid eesti keele õpetajad Elle Hein ja Laura-Liisa Perova, et silme ees oleks ka korrektne eestikeelne tekst. Lisatud on selgitused ja viited EKMi digikogule. Õpetaja saab neid materjale kasutada tunni läbiviimisel.

Ühise projekti eestvedajateks on KSG kunstiõpetuse õpetaja Jaanika Kall ja kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem.

Laura-Liisa Perova, Jaanika Kall, Kadrioru Saksa Gümnaasium