4.5.20

Kahe linnaameti koostöös viidi läbi koolieelikute liiklusõppe projekt

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning Tallinna Haridusamet alustasid eelkooliealiste lasteaialaste liiklusõppe pilootprojekti.

Koolieelikute liiklusõppe projekti viidi läbi Laste Liiklusmängukeskuses, mis sarnaneb päris liiklusele. Teooriale järgnes praktika

Prooviprojektis osalesid kaheksa lasteaeda: Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, Tallinna Kannikese Lasteaed, Tallinna Lepistiku Lasteaed, Tallinna Lasteaed Pääsusilm, Tallinna Lasteaed Kiikhobu, Tallinna Lasteaed Mudila, Tallinna Rännaku Lasteaed ning Tallinna Nurmenuku Lasteaed.
Novembris korraldati liikluskoolitused Laste Liiklusmängukeskuses.

Lasteaialaste liiklusõpe kestab korraga poolteist tundi ning sisaldab mängulist teooriaõpet ja praktilist liiklemisõpet. Teooria osas räägitakse lastele liiklejatest ja liiklusreeglitest, korratakse üle olulised liiklusmärgid ning mängitakse valgusfoorimängu. Praktilises osas saavad lapsed oma teadmisi proovile panna liikluslinnakus nii jalakäijate kui ka väikeste elektriautode juhtide rollis.

Liikluslinnak (Kadaka tee 84a) sarnaneb päris liiklusele, kus on liiklusmärgid, toimivad valgusfoorid, erinevad ristmikud, ringliiklus, ühe- ja kahesuunalised teed, reguleeritud ja reguleerimata ülekäigurajad, tunnel, jupike pimedat maanteed, autopesula ning bensiinijaam. Jalakäijana saab liikluslinnakus ringi jalutada, pargis istuda ja mängida erinevatel haljasaladel. Autojuhina saavad lapsed ettekujutuse, kuidas päris liikluses tuleb ohutuks liiklemiseks üksteisega arvestada.

Age Tamm, Tallinna Haridusameti tervisedenduse vanemspetsialist