4.5.22

Kogukondlik hariduskoostöö Pirital

Pirital on väga soe ja kokkuhoidev kogukond, mis suhtub kõigesse lapsi, noori ja tulevikku puudutavasse tundlikult ja toetavalt. Sellisel tähelepanul ja toel on suur innustav mõju.

Eri asutused ja organisatsioonid edendavad piirkonna hariduselu koostöös, üks algataja ja koordinaator on Pirita Majandusgümnaasium (PMG). Kooli olulisim koostööpartner on Pirita Linnaosa Valitsus, kes on kooli märganud ja toetanud mitmetes ettevõtmistes. Näiteks PMG ja Sisekaitseakadeemia võõrkeelteprojekti käigus leidis aset keeleõppeline orienteerumismäng, mille korraldamisel ja läbi viimisel lõid kaasa piirkonna noorsoopolitseinikud ja linnaosa töötajad.

Ühiseid ettevõtmisi on toimunud Pirita, Pirita-Kose ja Naba lasteaedadega, kes on osalenud „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga seotud Karupeol ja emakeelepäeva kontserdil.

Ühisosa leiavad ka õpetajad. Lasteaiaõpetajad ja noorsootöötajad osalevad kooli korraldataval kaasaegset õpikäsitust tutvustaval õpiürituste sarjal. PMG õpilased ja õpetajad käivad omakorda juba mitme aasta jooksul internetiturvalisuse töötubades Mähe Vaba Aja Keskuses. Pirita kloostris toimuvad kultuuritunnid ning õpilased esinevad alati ka advendikontserdil. Pirita raamatukogu töötajad korraldavad infootsingu koolitusi gümnasistidele ja on koos Tallinna Botaanikaaiaga andnud nõusoleku kaasa lüüa Pirita Majandusgümnaasiumi teaduskonverentsi töös.

Kogukonna koostöö on meeldiv ja vastastikku rikastav.

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht