4.5.24

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi koostöö sõduritega

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium teeb tihedat koostööd staabi- ja sidepataljoniga.

Kesklinna vene gümnaasiumi õpilased Staabi- ja sidepataljoni lahtiste uste päeval

Sõdurid korraldavad gümnaasiumis vaba aja üritusi ja kasutavad spordisaali. Nad räägivad õpilastega kaitseväest, tutvustavad väeosa ja kasvatavad õpilastes isamaalisust. Üksteisele käiakse olulistel tähtpäevadel esinemas, sõdurite igapäevaellu toovad värvi gümnaasiumi õpilastööde näitused staabi- ja sidepataljoni ruumides.

23. novembril oli staabi- ja sidepataljoni lahtiste uste päev. Sõjaväelased viisid läbi pataljoni territooriumil informatiivse ekskursiooni, näitasid sõjaväevarustust ja relvi, korraldasid õpilastele võistlusi. Ürituse lõpus proovisid lapsed tõelist sõdurite hernesuppi.

Allikas: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium