4.5.26

Tallinna Kunstigümnaasiumi uuenduslike praktikate rikastamine

Tallinna Kunstigümnaasium külastas sarnaseid muudatusi läbi viivaid koole Eestis,
et õppida üksteise õnnestumistest ja murekohtadest.

Külastati Väätsa Põhikooli, Jõgeva Riigigümnaasiumi ja Tartu Erakooli. Kooli ühiste õppepäevade eesmärgiks oli suurendada ka omavahelist koostööd ja meeskonnatunnet. Juunis koolitas meeskonda Tartu Erakooli direktor, kes aitas seada suuna muutunud õpikäsituse elluviimisel.

Kolme kooli tegevust analüüsides kasvas õpetajate teadlikkus kaasava hariduse ja muutunud õpikäsituse põhimõtetest ning neid kasutatakse varasemast enam õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel. Koolimeeskonna üritust toetas SA Innove.

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasium