4.5.27

Tallinna 21. Kool ja TTÜ sõlmisid koostööleppe tuleviku tippinseneride koolitamiseks

Tallinna 21. Kool ja Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) sõlmisid 18. juunil 2018 koostööleppe, mille eesmärgiks on loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogiaspetsialistide ettevalmistamine, et Eesti majandus oleks tulevikus edukas ja konkurentsivõimeline.

Koostööleppe allkirjastasid TTÜ Mektorys TTÜ Inseneriteaduskonna dekaan Arvo Oorn ja Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond (paremal)

Koostööleppe allkirjastati TTÜ Mektorys, kus avasõnavõtuga esinesid TTÜ inseneriteaduskonna dekaan Arvo Oorn ja Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond. Koostööleppe digiallkirjastamisele järgnes Tallinna 21. Kooli gümnasistide ja juhtkonnaliikmete ning TTÜ inseneriteaduskonna spetsialistide-programmijuhtide meeskondlik võistlus.

Tallinna 21. Kooli jaoks aitab koostöö TTÜga kaasajastada ja praktilisemaks muuta põhikooli ettevõtlus-robootika ja gümnaasiumi reaal-loodusainete õppesuunda. Koostöö raames tutvustatakse TTÜ inseneriteaduskonna erialasid ja lõpetajate suurt potentsiaali tuleviku tööturul. Samuti plaanitakse leppe alusel muuta nii õppetöö kui ka kooliväline tegevus mitmekesisemaks ja atraktiivsemaks, kaasates TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli oskusteavet. TTÜ Mektory on tegutsenud üle seitsme aasta, olles esimene haridusasutuse juurde loodud innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Eestis.

Viimaste aastate vältel on Tallinna 21. Kooli lõpetanute hulgas TTÜ populaarsus märkimisväärselt tõusnud, jõudes eelmisel õppeaastal lausa 30 protsendini.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht