4.5.3

Tallinna ja Maidla noored projektis „Linnas on äge! Maal on äge!“

25. jaanuarist 23. aprillini 2018 osalesid Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium
ja Maidla Põhikooli õpilased projektis „Linnas on äge! Maal on äge!“.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi ja Maidla Põhikooli õpilaste kohtumine seoses projektiga „Linnas on äge! Maal on äge!“

Projekti eesmärgiks on soodustada Eestis elavate eri emakeele ja kultuuritaustaga noorte suhtlemist ja arendamist. Projekti partneriks oli ka Maidla Noortekeskus. Esimesel kohtumisel tulid Maidla küla Lüganuse valla noored Tallinnasse, teisel käisid Tallinna noored Maidlas. Koos diskuteeriti maa- ja linnaelu üle, leiti ühist ja erinevusi, osaleti töötubades, käidi ekskursioonidel, et ületada keelebarjääri, õppida meeskonnas ja leida uusi sõpru.

Projekti toetasid Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Archimedes ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Allikas: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium